Frontløbere i byggeriets processer

Generalforsamling 2016

Torsdag den d. 10. marts 20165 afholdt Lean Construction-DK generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab 2015 Bilag 1: Revisorpåtegnet regnskab m. bilag 2015
 4. Handlingsplan
 5. Budget 2016 Bilag 2: Budget 2016
 6. Kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Der var ingen ændringer af hverken vedtægter eller kontingent, der begge fortsætter som i 2015, og der var ingen indkomne forslag.

Udskiftning i bestyrelsen:
Esben Misfeldt, Per Aarsleff A/S (geopstiller ikke), Lars Jess Hansen, Enemærke & Petersen a/s (udtræder og kan ikke genopstilles) og Randi Muff Christensen (har siddet sin formandstid ud, og fratræder bestyrelsen).

Bestyrelsen består nu af:

 • Dag Sander (Sweco)
 • Jakob Lemming (DTU diplom) NY
 • Jan Buur Frederiksen (Enemærke & Petersen a/s) NY
 • Jette Leth Fejerskov (Konstruktørforeningen)
 • Michael Ryager (Bygningsstyrelsen) NY
 • Mikael Thyssen (Niras)
 • Rasmus Skovgaard (Dansk Byggeri)
 • Sidse Buch (BAT-Kartellet)
 • Søren Wandahl (Aarhus Universitet)


For mere information henvises til:

Referat af Generalforsamling 2016
Bilag 1 - Revisorpåtegnet regnskab m. bilag 2015
Bilag 2 -  Budget 2016
Bilag 3 - Præsentation til generalforsamling