Frontløbere i byggeriets processer

Generalforsamling 2013

Torsdag den d. 14. marts 2013 afholdt Lean Construction - DK generalforsamling.

Dagordenen på generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2012
4. Præsentation af vision og strategi
5. Handlingsplan
6. Kontingent
7. Budget 2013
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

Der blev på generalforsamling foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Sten Bonke (DTU Management) og Ulrik Dybro (Arkitema K/S) genopstillede ikke, da de havde været i bestyrelsen i 3 perioder. Jette Leth Fejerskov (Konstruktørforeningen) opstillede i stedet for Lars R. Kruse (DTU (rep. for Konstruktørforeningen)). De nye medlemmer af bestyrelsen blev Søren Wandahl (Aarhus Universitet) samt Dag Sander (personligt medlemsskab).

Bestyrelsen består således nu af:

  • Randi Muff Christensen (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste)
  • Henriette Hall-Andersen (Teknologisk Institut)
  • Lars Jess Hansen (Enemærke & Petersen a/s)
  • Mikael Thyssen (Niras)
  • Esben Misfeldt (Per Arsleff A/S)
  • Sidse Buch (BAT-Kartellet)
  • Jette Leth Fejerskov (Konstruktørforeningen)
  • Søren Wandahl (Aarhus Universitet)
  • Dag Sander (personligt medlemsskab)


For mere information henvises til:

Referat af generalforsamling
Bilag 1 - Generalforsamling 2013
Bilag 2 - Vision 2013-2018 - Frontløbere i byggeriets processer
Bilag 3 - LC-DK Strategi
Bilag 4 - Handlingsplan 2013