Frontløbere i byggeriets processer

Generalforsamling 2012

Torsdag den 22. marts 2012 afholdte Lean Construction - DK generalforsamling.

Dagordenen på generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab 2011 (se bilag 1)

4. Handlingsplan

5. Budget 2012

6. Kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

 

Der blev på generalforsamling foretaget udskiftninger i bestyrelsen. Ivan Maimann (NCC A/S) genopstillede ikke, da han havde været i bestyrelsen i 3 perioder. Steen Boesen (3F) valgte at trække sig uden for periode.

De nye medlemmer af bestyrelsen blev Esben Misfelt (Per Aarsleff A/S) samt Sidse Buch (BAT-Kartellet).

  Bestyrelsen består således nu af:

  • Randi Muff Christensen (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste) 
  • Henriette Hall-Andersen (Teknologisk Institut)
  • Lars Jess Hansen (Enemærke & Petersen a/s)
  • Lars Kruse (DTU som rep. for Konstruktørforeningen)
  • Mikael Thyssen (Niras)
  • Sten Bonke (DTU Management)
  • Ulrik Dybro (Arkitema)
  • Esben Misfeldt (Per Arsleff A/S)
  • Sidse Buch (BAT-Kartellet)

 

For mere information henvises til:
Lean Construction-DK Generalforsamling 2012 - referat

Generalforsamling 2012 - præsentation