Frontløbere i byggeriets processer

Sådan øger vi byggeriets produktivitet - Årsmøde i Lean Construction-DK

Produktivitet er centralt, når byggebranchen omtales i medierne. Ofte bliver historien vinklet på dovne håndværkere og en branche, der sidder fast i fortiden. En ny rapport fra forskningssamarbejdet ReValue viser tilmed, at den værdiskabende tid kun udgør ca. 30 % af den brugte tid i renoveringsprojekter. 

Men står det virkelig så slemt til?

 


På Lean Construction DK's Årsmøde 2019 går vi spadestikket dybere og ser på, hvad procent-tallet og produktiviteten betyder, og hvor vi kan gøre en indsats for at forhøje den. Før det, tager vi et kig på hvordan værktøjer fra Lean Construction alene kan påvirke produktiviteten:

Et af værktøjerne er 'Takt-time'. Bl.a. hos BMW og Weisenburger Bau i Tyskland, har de stor succes med at bruge værktøjet som styrende parameter i opførelsen af nye fabrikker. 'Takt-time' er en metode til tidsplanlægning, der i samarbejde mellem fag på byggepladsen sætter en takt for byggeriets fremdrift.  De har forkortet byggetiden væsentligt, og forbedret kvaliteten på flere parametre. 

På årsmødet præsenterer Marco Binninger fra Weisenburger Bau, hvordan de har optimeret med 'Takt-time' og effektiviseret byggeprocessen til at nå tidsbesparelser på helt op til 80%. Ifølge eget udsagn kan de garantere en tidsoptimering på 30% ved brug af metoden.

En grundsten for høj produktivitet, er et godt samarbejdet imellem fagene. IPD (Integrated Project Delivery) har haft stor succes i bl.a. USA og andre lande i Europa med at bringe projekter tættere sammen, og de første forsøg med samarbejdsformen er på vej i Danmark. 

Bygning 310 på DTU er et eksempel på nye samarbejdsprocesser og brug af nye udbudsmodeller, der trækker på inspiration fra IPD-tankegangen. På årsmødet stiller vi derfor skarpt på nyskabelserne i DTU-samarbejdet, og hvad det har betydet for byggeriets parter - Helt fra bygherre til bygningsarbejderen på pladsen. 

Når den nye faglige viden og værktøjer skal i spil i hverdagen, skal vanerne i byggebranchen brydes. Her vil Torben Wiese tage fat på, hvordan vi bryder de dårlige vaner og opnår vores mål sammen. Torben Wiese er forfatter til flere bøger om vanebrydning, bl.a. bøgerne "Bryd vanen og nå dine mål" og "Bøj fisken mens den er frisk" der begge giver teknikker til at træne din evne til at være 100% fokuseret på det, der foregår netop nu.

Vanen tro runder vi dagen af med networking over et glas vin. 


 Programmet for dagen er:
 
Morgenmad og registrering

Velkomst
 
v. Jakob Lemming, Bestyrelsesformand i Lean Construction DK

Produktivitet på byggepladsen 
v. Søren Wandahl, Sektionsleder, Aarhus Universitet

Produktivitet i byggebranchen 
v. Bo Sandberg, Cheføkonom, Dansk Byggeri

Pause

Byggeri efter 'Takt-time' planlægning
v. Marco Binninger, Head of Department of Lean Construction, Weisenburger Bau

Frokost

Hvad er IPD?
v. Anders Westergaard Buch, Partner, advokat, ph.d., Molt Wengel

IPD i dansk kontekst - Bygning 310 på DTU. Hvad får byggeriets parter ud af det?
- Fra bygherres perspektiv,  v. Francois Svend Court-Payen, Projektchef, DTU
- Fra arkitektens perspektiv,  v. Michael Werin Larsen, Projektleder, Christensen & co
- Fra ingeniørens perspektiv, v. Erik Krøll, Projektchef, MOE
- Fra entreprenørens perspektiv,  v. Martin Lose, Sektionsdirektør, MT Højgaard

Pause

Bryd vanen, bøj fisken - og øg jeres trivsel og arbejdsglæde
v. Torben Wiese, Habitmanager
 
Opsamling

Netværk m. vin og snacks

 
Tid:
28 marts, kl. 9.00-17.00
 
Sted:
BAT-Kartellet, Kampmannsgade 4, 1790 København V
 
Tilmelding
Arrangementet er gratis. Tilmelding via mail på  lcdk@leanconstruction.dk  senest tirsdag d. 26 marts. Ved afbud senere end d. 26 marts opkræves et no-show fee på 350 kr + moms. Bliver du forhindret, er du dog velkommen til at sende en kollega i dit sted.