Frontløbere i byggeriets processer

Hvem kan søge og til hvad? Procesprisen 2016

Formålet med prisuddelingen er at sætte fokus på den usynlige del af byggeriet, som ikke står tilbage, når byggeriet er færdigt, men som er afgørende for, om byggeriet bliver godt og effektivt udført.

"Der er to hovedkriterier for ProcesPrisen. Det ene kriterium er, at vinderen skal have sikret succesfulde byggeprocesser i praksis, og det andet kriterium er, at de bedre byggeprocesser er kommet flere til gode. Kort sagt skal vinderen af ProcesPrisen 2016 have vist succesfulde procesresultater i byggeprojektet og ikke kun have haft fokus på egne processer" udtaler Gøsta Knudsen, formand for Boligfonden Kuben.

 

Indstillingsperioden starter mandag den 15. februar og slutter mandag den 18. april 2016
Alle kan indstille sig selv eller andre.

Eksempler på kandidater: Et projekt, virksomhed, partnerskab, OPP, konceptfirma eller andre, som gør en forskel i bygge- og anlægsbranchen.

Eksempler på temaer: Projekter som er med til at udvikle byggebranchen fx hvordan man har gjort brug af digitalisering, skabt stærk arbejdsmiljøkultur, anderledes organisering, innovation, kommunikation der har styrket relationerne og forebygget konflikter, nye samarbejdsmodeller ...

Læs om tidligere vindere af ProcesPrisen her

 

Hvordan er processen?
Vinderen får besked i juni, og ProcesPrisen uddeles i efteråret 2016. Vinderen får 100.000 kr., der er øremærkeot til at dække udgifterne ved et fagligt arrangement, som kan sprede den gode historie om 'Best Practice' og motivere og inspirere andre til at fokusere på processerne.

 

Om ProcesPrisen og Lean Construction-DK

ProcesPrisen blev stiftet af Boligfonden Kuben i 2005 og uddeles hvert tredje år. Bedømmelsesudvalget består af bestyrelsen i Foreningen Lean Construction-DK og bestyrelsen i Boligfonden Kuben.

Boligfonden Kuben er en erhvervsdrivende, selvejende institution, som bidrager til udviklingen af den danske byggesektors produktivitet og byggeriets kvalitet ved at støtte og præmiere forskning og innovation og formidle erfaringerne bredt til gavn for byggesektorens produktivitet og lønsomhed.

Lean Construction-DK henvender sig til alle aktører i byggeprocessen, og arbejder for at trimme byggeprocessen ved at udbrede Lean Construction i dansk byggeri. Det gør foreningen ved at udarbejde vejledninger og afholde kurser og medlemsarrangementer om forbedring af byggeprocessen.

 

Kontaktoplysninger
For yderligere oplysninger om ProcesPrisen kontakt Lean Construction-DK på telefon 33476676 eller mail lcdk@leanconstruction.dk