Frontløbere i byggeriets processer

Procesklummen: Hjælp – jeg skal arbejde med Lean Construction – og dermed forandringsprocesser - hvad gør jeg?

Af Susanne Toftager, sekretariatschef i Byg til Vækst og bestyrelsesmedlem af Lean Construction.dk 

Har du en eller anden form for uddannelse indenfor ledelse? Så er du sikkert blevet præsenteret for eks.  John P. Kotters normative 8-trins model til forandringsledelse eller Kurt Lewins 3-trins-forandringsmodel: Unfreeze-Change-Refreeze model, som Kotter tog inspiration fra.   

Begge modeller er ganske udmærkede – alt efter situationen, men gør dig alligevel nogle ideer om, hvordan du vil arbejde med forandrings processer – og din egen rolle heri.

Kotter arbejder med en otte-punkts strategi eller sekventielle otte trin, til at opnå en vedvarende ”ønsket” forandring. Kotters model kan betragtes som en fasemodel. Fokus er på at forandre adfærden både i forhold til gruppen og det enkelte individ. Kotter kritiseres for, at man ikke kan planlægge en radikal forandringsproces, da forandringer ikke sker i en lineær proces. Kritikken synes relevant, men i princippet har netop en byggeplads en lineær proces i.e. en startdato- og slutdato.

Alligevel synes den Kotterske tilgangen ikke optimal eller tilstrækkelig, når du skal gennemføre forandringen. Så oplever du måske, at dine planlagte forandringsprocesser ikke sker lineært, men emergent!  – altså, at helheden er større og mere kompleks, end summen af enkeltdelene! Den traditionelle normative lineære tænkning rækker ikke i praksis, når virkeligheden byder sig til.

Men hvad hvis du krydrer med den hermeneutiske tilgang?  dvs. den fortolkende metode, og så på ”organisationen” som værende mere eller mindre: ”..en formel gruppe mennesker, der arbejder mod et fælles mål” men hvor I hver især fortolker den verden, I se,  ud fra jeres egne forforståelser – alt det, som gør, at I er unikke hver især.

Adm. Direktør Kim Birkerød, S. Guldfeldt Nielsen A/S er ikke i tvivl – som leder skal du kunne arbejde med dig selv – og hvile så meget i dig selv, at du kan læse og forstå andres forforståelser – inden du sætter forandringsprocessen i gang med fx Lean Construction:

Vil man Lean Construction vejen, kræver det en top-down beslutning, topledelsen skal ville det, men du kan intet opnå uden en stærk Bottom-proces – det kræver, at du som leder kender dig selv, kan sætte dig ind i andres forforståelser – virkeligheder -  og skabe ejerskaber - og så skal du kunne spotte ildsjælene, som kan se visionen for sig og hjælpe dig på vej med forandringen”. 

Mange Lean forandringsprocesser tilrettelægges i et ønske om at skabe mere og bedre effektivitet, kvalitet mm. – vores mindset er lineært, hierarkisk og strukturel. Men får vi den fulde gevinst, hvis vi ikke har fokus på Lean Construction også er kultur? Nej vel – ikke altid. Du har som leder bolden -  og skal gå foran og forstå alle de mange forståelserne på byggepladsen, så du kan skabe en tillidsskabende, inddragende og samarbejdende kultur– og dét er også en væsentlig pointe med Lean Construction. Rigtig godfornøjelse!


Procesklummen er Lean Constructions månedlige faglige indspark til eftertanke , der behandler et emne af særlig interesse for foreningens medlemmer. Procesklummen skrives af Lean Construction DK's bestyrelse på skift, og hver procesklumme er derfor et udtryk for bestyrelsesmedlemmets egen holdning

Ønsker du at komme med på mailinglisten til at modtage næste Procesklumme, kan du klikke her.