Frontløbere i byggeriets processer

Byggeproces i verdensklasse

Af Dag Sander, Chefrådgiver i Sweco og bestyrelsesmedlem af Lean Construction

Vi står foran en milepæl i udviklingen af byggeriets processer, når vi mødes 7. november ved Building Awards 2019 for at uddele Procesprisen 2019, fra Boligfonden Kuben. Det er kulminationen på et stort autonomt udviklingsarbejde som har været i gang siden ’90’erne, hvor FRI’s Dobbelt op-rapport blev udgivet, Boligministeriets Projekt Hus løb af stablen og det første møde med Glen Ballard hos SBI tændte byggeriets ildsjæle. Det resulterede i dannelsen af Lean Construction DK og grundlaget for det internationale samarbejde.

LCDK er nu blevet et netværk i Værdibyg. Kendetegnet er den tværfaglige repræsentation af alle parter i leverancekæden. Det vil styrke udviklingsarbejdet, hvis bredden bliver større, med flere bygherrer, rådgivere, entreprenører og ikke mindst leverandører og producenter. Det vil give os mulighed for at skabe et forum hvor proceskoncepter bliver krumtappen i udviklingen af konceptbyggeri og systemløsninger. Fremtiden byder på udvikling af bæredygtigt byggeri og energirenovering af det bestående. Her er forståelsen for den optimale proces nødvendig for at opnå de bedste resultater.

Lean Construction er i modsætning til klassisk projektledelse et organisatorisk koncept, der retter sig mod hele byggeprocessen. Selvom fokus i nogle år har været på produktionen på byggepladsen, rummer Lean Construction principper, metoder og værktøjer for alle faser i byggeriet - lige fra den første værdiskabelse mellem bygherre og rådgivere, til projektering, udførelse og drift.

Men uden organisation og ledelse af projekterne går det ikke. Virksomhederne i LCDK har gennem årene udviklet metoder og værktøjer der i sammenhæng skaber grundlaget for den praktiske gennemførelse af processen og samtidig sikrer mål og retning for bygherrens værdigrundlag. Men den grundliggende forandring fra funktionsopdeling og suboptimering til procesorientering og samarbejde kræver en ændret organisationskultur i alle de deltagende virksomheder, der skal være en del af projektfællesskabet.

De første bygherrer i Danmark er nu ved videreudvikle procestankegangen med IPD, på dansk Integreret Projekt Levering, efter inspiration fra USA og Norge. Det er et projekt-leverance-koncept baseret på Lean Construction, som integrerer mennesker, systemer, forretningsstrukturer og praksis ind i en proces, der i fællesskab udnytter de talenter og indsigter fra alle deltagere til at optimere projektets resultater, øge værdien til bygherren, optimere effektivitet og minimere spild gennem alle faser i byggeprocessen.

 IPD-konceptet kan anvendes til forskellige former for byggeri og IPD-teamet kan godt omfatte deltagere ud over det grundlæggende team af bygherre, arkitekt, rådgiver og entreprenør. I alle tilfælde er integrerede projekter entydigt kendetegnet ved yderst effektivt samarbejde mellem bygherren og den primære arkitekt, rådgiver og entreprenør, begyndende ved tidlige design og fortsatte frem til projektoverdragelsen, naturligvis understøttet af fælles, brugervenlige og sammenhængende IT-systemer.

Parterne i et IPD leveranceteam er alle valgt fra starten af projektet. Derved undgår man de traditionelle barrierer, ved at fokusere på fælles mål og samarbejde. Man skaber incitament, fx ved Musketer-bonus, så teammedlemmerne handler uselvisk og træffer "projekt", i stedet for "købmands"-beslutninger.

Både det offentlige og det private byggeri, vil have fordel at kunne forhandle sig frem til bygværker med optimal funktionalitet, der samtidig tilgodeser totaløkonomien. Private projektorganisationer har ikke samme binding til at udbyde projektet efter bestemte retningslinjer. Her vil man uden begrænsninger kunne optimere leveranceteamet indsats og overdrage brugerne af bygningen et fuldt færdigt projekt.

Vi kan se hvordan udviklingen tager form i de 3 projektteams som er nomineret til Procesprisen 2019. De fokuserer på forskellige former for strategiske partnerskaber, dog med fælles træk. Den individuelle og kortsigtede holdning og adfærd er ændret til Top down - Bottom up, hvor alle projektets medarbejdere deltager i planlægning og eksekvering under projektering og udførelse. Det betyder at den enkeltes faglige viden og kompetencer bliver bragt i anvendelse i alle sammenhænge under løsning af arbejdsopgaverne. Byggeriets ledere kan med fordel anvende kunsten at lytte og lære i forhold til de nominerede, ” Hvad gør de bedste bedre?”, så der opstår konsensus i forhold til fælles interesser og forretning på projekterne.

Så er vi godt på vej til verdensklasse i dansk byggeri.

Procesklummen er Lean Constructions månedlige faglige indspark til eftertanke , der behandler et emne af særlig interesse for foreningens medlemmer. Procesklummen skrives af Lean Construction DK's bestyrelse på skift, og hver procesklumme er derfor et udtryk for bestyrelsesmedlemmets egen holdning.

 
Ønsker du at komme med på mailinglisten til at modtage næste Procesklumme, kan du klikke her.