Frontløbere i byggeriets processer

Et nyt kapitel starter – Mere Lean mere værdi

Af Jakob Lemming, Head of section for Building and Civil Engineering at DTU Diplom

Som afgående formand har jeg fået lov til at skrive den sidste procesklumme – I hvert fald i denne omgang. Den 31. december 2019 bliver foreningen Lean Construction – DK formelt nedlagt. Det lyder umiddelbart som en trist start på en procesklumme, men i dette tilfælde er jeg sikker på det er starten på noget nyt og bedre. Jeg går derfor på juleferie med en rigtig dejlig fornemmelse.

I 2019 blev det på en ekstraordinær generalforsamling besluttet, at foreningen skulle fusionere med Værdibyg. Det var en enstemmig beslutning, hvilket for mig indikerer, at alle kan se at det er den rigtige vej. Derfor føler jeg heller ikke vemod over at foreningen lukkes, men optimisme i forhold til det nye samarbejde.

I bestyrelsen har vi igennem de 100 bestyrelsesmøder, der har været afholdt siden foreningens start, hele tiden arbejdet for at optimere værdien og minimere spildet i den danske bygge og anlægsbranche. Foreningen har uden tvivl sat et aftryk på byggebranchen og i dag er der flere velfungerende initiativer, der arbejder for det samme. En af dem er Værdibyg, der er et initiativ startet af de danske brancheforeninger. Værdibyg startede som et initiativ, der skulle samle og formidle best practice, og det har de effektivt gjort igennem deres mange udgivelser. Sidenhen er Værdibygs strategi blevet udviklet, og studerer man initiativets formål, vil man se at det langt hen af vejen er den samme, som vi har kæmpet for i Lean Construction – DK. Det er min, bestyrelsens og Værdibygs vurdering, at vi sammen kan skabe mere end vi kan hver for sig. Det var grundlægget for bestyrelsens oplæg til medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling.

Nu er vi fusioneret – Hvad så nu?

Siden beslutningen om fusionen har både Lean Construction – DKs bestyrelse og sekretariat samt Værdibygs sekretariat været i arbejdstøjet. Vi vil sikre, at det nye netværk bliver sendt afsted med et brag – og om noget synes jeg det er lykkedes. I det næste halve år vil vi give jer mulighed for at møde og have en dialog med ministeren, vi vil fokusere på, hvad vi kan lære af vores naboer i udlandet og vi vil fokusere på hvordan i, som medlemmer kan skabe mere værdi i jeres virksomhed. I denne tid mener jeg roligt man kan sige at programmet byder på en hel række af julegaver i det nye år.

Målet med programmet er at fokusere mere skarpt på Lean Construction og udviklingen heraf. Netværket er et sted man kan komme og lære, dele sine erfaringer og diskutere med ildsjæle med samme udfordring som en selv.

På længere sigt!

Bestyrelsen slipper ikke helt taget i første omgang. En del af fusionen er, at Lean Construction – DKs forretningsudvalg fortsætter som rådgivere det første halve år. Herudover har netværket en observatør i Værdibygs styregruppe. Jeg er glad for at bestyrelsen har givet mig tillid til at tage den post.

Når netværket har fundet sine fødder, vil det i høj grad være netværket selv, der bestemmer retningen. Hvilke arrangementer ønsker vi, skal vi lave projekter og hvordan afvikler vi møderne. Det vil også være netværket, der vælger, hvem der skal være repræsentant i Værdibygs styregruppe. Dette vil foregå i tæt samarbejde med Værdibygs Sekretariat.

Tak for nu og på gensyn i det nye år

Jeg startede mit indlæg med at fortælle at foreningen bliver formelt nedlagt. Ordet formelt var nøje udvalgt. For det arbejde som foreningens bestyrelse og foreningens medlemmer har gjort og de mange forandringer i branchen foreningen har været med i er slet ikke slut – Det er kun begyndt.

 

Procesklummen er Lean Constructions - DKs faglige indspark til eftertanke, der behandler et emne af særlig interesse for netværkets medlemmer.

Læs mere om fusionen med Værdibyg her