Frontløbere i byggeriets processer

Medlemsmøde: Choosing By advantages som beslutningsværktøj

Beslutninger taget fra tidligste færd I et byggeprojekt har stor indflydelse på hvor effektive og  værdiskabende de efterfølgende processer kan være. Dog er beslutningstagning noget der ofte sker ubevidst, udokumenteret og måske endda uden at involvere de rigtige kompetencer.

Randi Christensen vil fortælle om erfaringerne med beslutningsmetoden: Choosing by Advantages  og komme ind på hvordan denne teknik, i samarbejde med en involverende planlægning kan andre designprocesserne til at blive mere effektive og inkluderende. Erfaringerne stammer måske fra et megaprojekt, men kan med fordel benyttes på selv helt små projekter, hvor beslutninger har indflydelse på mere end én disciplin.

 

Program:

  • Præsentation af værktøjet, og erfaringer fra Lower Thames Crossing
  • Øvelse med værktøjet
  • Diskussion og refleksioner om metoden og værktøjet
  • Networking

Tid og sted

Tid: Torsdag d. 13 september kl. 15-17.30 

Sted: mødelokalet GRUNDSTENEN hos BAT kartellet, kampmansgade 4, 1790 København V

Tilmelding:

Tilmelding via mail på lcdk@leanconstruction.dk senest onsdag d. 12 september.