Frontløbere i byggeriets processer

Lean erfaringer hos bygherren

Mødet tog udgangspunkt i spørgsmål og emner foreslået af deltagerne, som derefter diskuterede temaerne. Udgangspunktet var dels det konkrete projekt, hvor mødet blev afholdt samt projekter deltagerne tidligere havde arbejdet med.

Regionen fortalte hvordan man var blevet inspireret på et tema møde i bygherreforeningen med oplæg fra Lean Construction DK. Da man samtidig havde haft dårlige oplevelser på gennemførte projekter besluttede enkelte projektledere i regionen at afprøve lean construction. Dette viste sig at være en succes og lean construcion er nu en del af regionens projektmodel. Gennem erfaringer fra projekter har regionen også udviklet de krav man vil stille som minimum og hvordan de bydende kan tilbyde løsninger og processer inden for lean construction som grundlag for tildeling.

Det blev også diskuteret, hvilke forskelle og ligheder der er mellem hvilke tilgange og værktøjer der kan bruges i design og udførelsesfasen. Principperne er de samme, men det kræver en anden form for forberedelse f.eks. at lave en procesplanlægning i designfasen.

Totalentreprenøren på byggepladsen var bekendt med inddragelse af under entreprenører i planlægningen på tidligere projekter, men på baggrund af bygherrens krav om brug af lean var dette samarbejde systematiseret mere end tilfældet sandsynligvis ville have været uden kravene. Man bl.a. indført lokations baseret planlægning, last planner system, fællesskur og mockup af kritiske bygningsdele.

 

Efter mødet så deltagerne forskellige lean tiltag f.eks. mockup og procesplanen blev vist frem og deltagerne havde mulighed for at se arbejdet på pladsen.

Tid: 7. november kl. 13.30 - 15.30

Sted. Byggepladsen Bostedet Handsun

Formål: Erfaringsudveksling - hvad kan Bygherren gøre fro at understøtte implementering af lean construciton.

 

Til stede var

Anne Hedegaard, Region Nordjylland;

Tue Strøm, Forsvarets Ejendsomsservice;

Rasmus Larsen, TLByg,

Peter Emborg, UCN

Henrik Sørensen, Forsvarret Ejendomsservice

Randi M. Christensen, COWI