Frontløbere i byggeriets processer

Julestue med Strategiske Partnerskaber

En tradition er skabt med LCDKs 2. julestue i Bygningskulturens hus hvor små 30 primært medlemmer, men også andre interesserede var mødt op for at få indblik i de strategiske partnerskaber i Københavns Kommune set fra vinder og bygherre med særlig fokus på processerne!

Nye krav fra bygherrer stiller nye krav til leverandørerne
Nina Skjøt-Pedersen, projektleder, Byggeri København indledte med udgangspunktet for det, der endte med at blive et strategisk partnerskab: De kæmper med samme problemer som andre, men i stedet for at gøre mere af det samme, ville de gøre noget andet, noget nyt, for at få noget nyt:Ved at optimere på processerne i byggeriet, at optimere projektet, og bl.a. opmå transaktionsbesparelser både for bygherrer og for tilbudsgiver.

 

Byggeri København endte med at få fem tilbud, der økonomisk lå meget på linje - det blev hermed kvaliteten af tilbuddene, der kom i fokus. Som vi tidligere har skrevet, er flere af medlememrne været prækvalificerede og Nina fremhævede da også, at alle de fem tilbud indeholdt 'lean construction', eller det fordanskede 'Trimmet Byggeri'.

 

Nina fremhævede tre elementer, der talte stort i vurderingen:

  • Teamet! Hvor grundigt havde man forberedt samarbejdet?
  • Samarbejdskompetencer
  • Erfaringer med beslutnignsprocesser

Der er en forventning om, at man kommer til at arbejde meget tættere sammen; at det bliver sjovere at gå på arbejde og at man opnår en bedre kvalitet i byggeriet de næste fire år. Realdania kommer ti lat evaluere partnerskaberne så vi kommer helt sikkert ikke de eneste, der interesseret følger samarbejdet de næste par år.

 Se slides fra Nina's præsentation her

Lars Jess Hansen, forretningsområdedirektør, Enemærke & Petersen, sluttede op opm Ninas oplæg med at fortælle, at de også både venter sig meget af samarbejdet og glæder sig meget til samarbejdet, og at man er ved at etablerer fælles kontor hos Byggeri København. Lars fortalte også, at E&P har trukket på LCDK både i forberedelsen emd teamet og udarbejdelsen af  tilbuddet fx beskrivelse af hvilke processser og værktøjer, man vil benytte sig af.

Se slides fra Lars Præsentation her

 

 

Efter det faglige indhold blev der Julehygget og netværket med både glögg og æbleskiver