Frontløbere i byggeriets processer

Fremtidens processer i byggebranchen

Meget få vil være uenige med mig i, at vi sagtens kan forbedre processerne i byggebranchen. Men hvordan gør vi, hvem tager initiativet og ikke mindst, hvem tager ansvaret? Det er spørgsmål, der viser sig langt sværere at besvare.

En af årsagerne til at branchen forandrer sig rigtig meget nu, er på grund af den manglende produktivitet. Ser man på byggebranchens produktivitet, så er den ikke fulgt med andre branchers stigning. Den har været flad i over to årtier - og i nogle lande er det tilmed gået tilbage. Det er en udvikling - eller mangel på udvikling - som ikke sker i nogen anden branche

Siger McKinsey konsulent Jan Mischke i rapporten "reinventing constructon". På global plan anslår de at den manglende produktivitet årligt koster 9.600 milliarder på globalt plan. Det økonomiske incitament for bedre processer burde derfor også være til stede.

Er vi virkelig så dårlige?

Det er meget svært at sige. Dansk byggeri har på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik for nyligt været ude at fortælle om, at produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen faktisk er steget og faktisk mere end den samlede industri - på makroniveau. Samtidig viser målinger på mikroniveau fra Aarhus Universitet at der stadig er 30% af tiden på en byggeplads, der er reelt spild og kun 30% bringer direkte værdi.

De meget divergerende målinger er nok tegn på at det er meget svært at give et retvisende billede af produktiviteten i branchen. Men leder vi dybt inde i os selv, tror jeg stadig vi alle ved, at der er masser af potentiale og masser af steder hvor vi kunne blive bedre.

Hvorfor gør vi så ikke noget?

Jeg tror det ville være forkert at sige, at der ikke bliver gjort noget. Der er over de sidste mange år gennemført mange initiativer, med fokus på processer. Jeg har selv fornøjelsen af at være formand i Lean Construction - DK, der blev stiftet i 2002 med følgende formål:

LC-DK har til formål at arbejde for udvikling af byggeprocessen i virksomheder, organisationer mv. i den danske byggebranche med sigte på at øge værdiskabelse og effektivitet.

Ligeledes har de danske brancheorganisationer i samarbejde stiftet værdibyg, hvis formål er, i fællesskab at samle og sprede viden om best practice.

Det er kun to ud af mange initiativer. Effekten af de mange initiativer synes dog at være små i forhold til potentialet og når et projekt stoppes, går der ikke længe før det er glemt - bare se Projekt Hus, som mange kender navnet på, men få kender visionen for.

Jeg tror, at vores ambitioner skal være større hvis vi ønsker at skabe en egentlig effekt. Men ambitioner kræver finansiering. Og finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter er ikke nemt i vores branche. Med en meget lille indtjening er vores risikovillighed lige så lille og den udvikling, der foregår skal helst ske igennem og være finansieret af et igangværende byggeprojekt. Men uden risikovillighed ingen udvikling og dermed mindre chance for at øge vores indtjening - jeg tror det kaldes en ond cirkel.

Hvad skal der til?

Jeg skal ikke påstå at jeg ved hvad der skal til, men jeg er personligt ret overbevist om, at det der er brug for er større ambitioner - og deraf følger mere mod i forhold til at investere. Jeg mener der er brug for ændringer på to områder:

1) De eksisterende initiativer skal udnytte hinandens styrker og dermed få mere slagkraft. På Lean Construction - DKs generalforsamling blev der vedtaget et forslag om at indgå i dialog om mulighed for større samarbejde med Værdibyg. Det er en proces, der nu er indledt og som jeg synes giver rigtig god mening. Der er mange forskelle, der formelt gør det svært, men der er også mange ens intentioner, der kan skabe værdi. Det er da ærgerligt hvis formaliteter skal ødelægge intentioner. Derfor er jeg sikker på at den dialog uanset udfaldet vil bringe værdi til branchen. Større volumen tror jeg i dette tilfælde kan give en tydeligere stemme

2) Vi skal have gang i forskningen herhjemme. De mange brancheinitiativer er kun så gode som den viden de kan formidle videre. I øjeblikket er der set i det brede perspektiv meget lidt fokus på forskning i byggeriets processer - i hvert fald set i forhold til potentialet. Jeg mener vi har et fælles ansvar for at skabe muligheden for at Danmark bliver førende inden for videnudvikling i byggeriets processer - og det er ikke billigt. Finansieringen kan synes høj, men gevinsten er stor - alligevel kan jeg godt være i tvivl om investeringsvilligheden er til stede. Det er svært at finde den halvtredser, der kan give dig et afkast på 100 kroner.

Jeg er meget interesseret i at høre hvad du tror der kan forbedre byggeriets processer.

Deltag i debatten på LinkedIn