Frontløbere i byggeriets processer

Er det muligt at integrere sikkerhedsmøder i lean formandsmøderne?

 

Det spændende oplæg affødte mange diskussioner, og gav værdifuld sparring om hvordan sikkerhedsmøder kan indarbejdes i Lean formandsmøder. De centrale pointer på dagen var:

 • Integrationen af sikkerhed på Lean sikkerhdsmøderne styrker et proaktivt fokus på sikkerheden
 • Formændene kommer med mange kvalificerede input
 • Det kræver god mødeledelse og at alle er velforberedte
 • Den største udfordring er at de sikkerhedsrepræsentanterne savner den kage de plejede at få på sikkerhedsmøderne

 

Programmet for dagen var:

På 1. halvdel af mødet vil projektets arbejdsmiljøkonsulent Jim Leonhardt samt produktionsleder Oliverf Ree Deleuran fortælle konkret omkring forsøget, herunder:

 • Baggrund og formål med forsøget
 • Udfordringerne ved at ændre i det, vi plejer at gøre
 • Hvordan er det konkret grebet an - hvad gør vi i praksis
 • Aktuel status - fordele og ulemper samt muligheder fremadrettet

 

2. halvdel af mødet vil taget udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer.

Herunder vil der bl.a. være debat omkring:

 • Medlemmernes holdninger til forsøget
 • Medlemmernes egne erfaringer - er der tilsvarende tiltag andre steder?
 • Medlemmernes input og idéer til videre optimering

 

 

Tid og sted

Tid: Onsdag den 19. september kl. 14-16

Sted: NCC - Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg - mødelokale 0V.M07