Frontløbere i byggeriets processer

Æret være Sven Bertelsens minde

Det var med tristhed og vemod, at vi i Lean Construction DK's sekretariat og bestyrelse modtog beskeden om, at Sven Bertelsen er død, 81 år gammel.

Den danske byggebranche har mistet måske den største af de største nytænker af den traditionelle måde at tænke byggeri og anlæg på. En mand, som vedholdende og energisk blev ved med at udfordre konservatismen i branchen til det sidste.

Allerede tilbage i 1990’erne satte Sven spørgsmålstegn ved det store spild af materialer og tid, som præger byggebranchen. Lean Construction blev indgangen til at præsentere en ny forståelse af byggeprocessen, og op gennem 00’erne og 10’erne udviklede Sven løbende nye bidrag til afdækning af årsager til byggeriets manglende produktivitet og forslag til at optimere processerne.

Iført sin hvide habit og røde seler kunne Sven få enhver til at lytte efter. Sven havde stor gennemslagskraft, men det var ikke Svens ærinde at vinde en popularitetskonkurrence. Hans utrættelige og ihærdige indsats for at ændre på tingenes tilstand kunne for nogen virke provokerende. Men Sven havde noget på hjerte og var ikke bange for at lægge sig ud med etablerede vanetænkere i branchen.

Allerede i 2003 begyndte Sven, via Lean Construction-foreningen, at udkomme med sine Trimmede Tanker, hvor han stillede skarpt på byggebranchen, vendte tingene på hovedet og ind imellem kom med kontroversielle udsagn, som kunne få mange op af stolene.

Sven var i mange år æresmedlem i Lean Construction-DK. Han var med til at stifte foreningen og sørge for, at Lean Construction blev introduceret til og fik gennemslagskraft i den danske byggebranche. Det er i høj grad Svens fortjeneste, at forståelsen om værdien af et godt samarbejde om byggeprocessen blandt alle parter i en byggesag for alvor er ved at slå igennem.

Sven var en stor inspirator, og vi vil savne hans altid tankevækkende bidrag til enhver diskussion.

Æret være Svens minde.