Frontløbere i byggeriets processer

Bliv medlem

Lean Construction-DK indsamler og formidler de gode eksempler fra den danske byggebranche og trækker på et stort internationalt netværk med den nyeste teori og bedste praksis fra hele verden.

Som medlem er du med til at udvikle den danske byggebranche. En udvikling der har været i gang siden start 90'erne, men som først de seneste år er begyndt at få fat. Vi ønsker at sætte fart i denne udvikling, og vi har værktøjerne.

 Bliv medlem af Lean Construction DK, og vær med i udviklingen af branchen, og ikke mindst din egen organisation!

 

Årskontingent
  • Virksomheder/organisationer med 1 ansat

kr.   4.200,-

  • Virksomheder/organisationer med 2-20 ansatte
kr.   8.400,-
  • Virksomheder/organisationer med over 20 ansatte
kr. 12.500,-
  • Uddannelsesinstitutioner

kr.   5.250,-

  • Personligt medlemskab
kr.   1.050,-
  • Studerende

Gratis

Kontingentet opkræves forud årligt i januar. Ved indmeldelse på andre tidspunkter gives forholdsmæssigt fradrag.

Benyt elektronisk indmeldelsesblanket.

 

Hvis du er studerende, skal du bruge formularen til tilmeding til vores nyhedsbrev her


Du er også velkommen til at kontakte sekretariatet:

Lean Construction - DK
Borgergade 111
1300 København K

Telefon: 33476676
E-mail: lcdk@leanconstruction.dk