Frontløbere i byggeriets processer

Invitation til strategiworkshop i Lean Construction - DK

Vi skal stræbe efter det perfekte
-Og være frontløbere i byggebranchen…


Bestyrelsen i Lean Construction - DK besluttede i foråret 2012, at tiden var moden til at tage en "time-out" og se foreningens virke efter i sømmene. Kan vi blive endnu bedre til at leve op til foreningens formål om at styrke og udbrede Lean Construction i den danske byggebranche?

I efteråret 2012 inviterede vi en række forskellige meningsdannere i byggebranchen, til at hjælpe med at få perspektiv på foreningens virke og give input til en ny vision. Men en vision gør det ikke alene, hvilket vi jo kender alt for godt i denne branche.

Der skal handling bag ordene

Derfor inviterer vi nu dig til at deltage i en strategiworkshop, hvor vi skal give input til en strategiplan, der kan lede os hen til visionens mål. Vision, strategi og handlingsplan skal præsenteres og godkendes på generalforsamlingen til marts, og jeres arbejde vil derfor umiddelbart blive omsat til handlinger.

Vi vil blandt andet komme ind på disse punkter:

 • Hvordan skal foreningen virke i fremtiden?
 • Hvilke mål skal vi arbejde hen imod?
 • Hvordan skal vi prioritere?
 • Hvordan får vi vores ressourcer optimeret?

Vi har brug for netop DIN hjælp

Til at styre processen har vi igen valgt Thomas Kirkeskov, der har erfaringer med at arbejde med foreninger i sådanne processer.

Tid og Sted: Tirsdag d. 5. februar hos BAT-Kartellet kl. 9.30-13.45
3F's Forbundshus, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Program:

09.30 - 09.45
Velkommen og kaffe.

09.45

 • Præsentation af deltagerne og dagens program.
 • Vi samler tråden op fra sidste seminar - hvad er der sket siden sidst?
 • Præsentation af arbejdsgruppens arbejde, bestyrelsens arbejde og præsentation af foreningens vision.
 • Identifikation af ord, begreber og sætninger i visionen, som er centrale for at bevæge Lean Construction - DK i den ønskede retning, og som der derfor skal sættes handlinger bag.
 • Pause.
 • Design af Lean Construction Danmark 2018 ud fra de identificerede ord.
 • Delivery. De første skridt der skal tages i processen for at komme ind på strategiens vej.

12.00 - 12.45
Frokost (sandwich) og networking.


På gensyn!

- Bemærk: Der er få parkeringspladser, og man skal betale, men det ligger tæt på Vesterport station.


Mange hilsner

På vegne af bestyrelsen, Randi Muff Christensen

S.U. senest d. 30. januar 2013 til lcdk@teknologisk.dk.