Frontløbere i byggeriets processer

Invitation til fælles arbejdsgruppemøde i Lean Construction - DK

Lean Construction - DK inviterer til medlemsmøde:
Fælles arbejdsgruppemøde

I foråret vedtog Lean Construction - DK en strategi for foreningens udvikling. Nu bydes vores medlemmer ind til et møde, hvor der gøres status over det forgangene halvår og lægges planer for den videre udvikling. Indledningsvis vil tovholderne for arbejdsgrupperne; mødested, epicenter, merværdi og brohoved, give en kort status på disse. Herefter splitter vi op i de fire grupper for at diskutere forventninger til og kommende tiltag i disse for 2014.

Uanset om du allerede er aktiv medlem i en af arbejdsgrupperne, har lyst til at blive en del heraf eller blot ønsker at give dit besyv med, skal du være hjertelig velkommen.

Se Lean Construction - DK's strategi samt handlingsplan for 2013 her.

Dato: 18. december 2013 kl. 12.00-15.00
på Teknologisk Institut i TaastrupProgram:
Kl. 12.00-12.30 
Frokost (sandwich)

Kl. 12.30-13.00 
Status for de fire arbejdsgrupper

Kl. 13.00-13.15  
Evt. reorganisering af arbejdsgrupper

Kl. 13.15-14.15  
Gruppearbejde om Handlingsplan for 2014:

  • Mødested
  • Epicenter
  • Merværdi
  • Brohoved


Kl. 14.15-14.45  
Fælles præsentation af resultater og aktionspunkter

Kl. 14.45-15.00  
Afsluttende bemærkninger fra LC-DK formand, Randi Muff Christensen samt processtyrer Thomas Kirkeskov

Sted:
Teknologisk Institut
Gregersensvej 1
Indgang 1, Lokale 13
2630 Taastrup

Tilmelding:
Det er gratis at deltage i medlemsmødet.
Giv venligst besked om du ønsker en sandwich kl. 12.00.

Tilmeldingsfrist for medlemsmødet er d.13. december 2013 på mail: lcdk@teknologisk.dk.


Vel mødt!

Lean Construction - DK
www.leanconstruction.dk
Tlf.: 7220 2210
E-mail: lcdk@teknologisk.dk