Frontløbere i byggeriets processer

AFLYST: Medlemsmøde: Arkitekter forenkler byggeprocessen

NB: Medlemsmødet er aflyst pga. for få tilmeldinger

Foreningen Lean Construction - DK inviterer til et spændende møde med det unge arkitektfirma Eentileen (www.eentileen.dk), der ved hjælp af digitale værktøjer har forenklet byggeprocessen og bygget Danmarks første digitalt fabrikerede hus.

Eentileen består af arkitekterne Fredrik Agdrup og Nicholas Bjørndal, der læste sammen på arkitektskolen og tog afgangseksamen i 2005. Efter et par år på tegnestuer som HLT, 3XN, Søren Robert Lund og Claus Bjarrum besluttede de sig i 2007 for at stå på egne ben med tegnestuen Eentileen.Én af de ting som de unge arkitekter havde lært som ansatte på andre tegnestuer var, at arkitekter har begrænset indflydelse på styring af byggeprocessen og derfor heller ikke tager ansvar for den.

Men Eentileen vil det anderledes. De ønsker at anvende de nye computerteknologier til at forenkle byggeprocessen.  Som redskab hertil har de anskaffet sig en CNC-maskine, der kan fabrikere byggekomponenter i krydsfiner, og deres ambition er at få maskinen ud på byggepladsen, så skitsering og byggeproces kommer meget tæt på hinanden.

De byggekomponenter, der kommer ud af CNC-maskinen, er endvidere så enkle at samle, at de i højere grad end i traditionelt byggeri kan involvere brugere i hele processen.

Den filosofi, som tegnestuen Eentileen arbejder med, har mange paralleller til Lean Construction, og en præsentation af tegnestuen i Lean-sammenhæng bliver derfor interessant.

Sted
Arrangementet holdes i Mikadohouse,
Rued Langgarrdsvej 8, 2300 København S.

Tidspunkt
Torsdag den 8. november kl. 15.00-17.00.

Program
Kl. 15.00 Velkomst

Kl. 15.10 Kort introduktion til Lean Construction - DK
v/arkitekt Ulrik Dybro

Kl. 15.30 Eentileen, præsentation af tegnestuen
v/ Frederik Agdrup og Nicholas Bjørndal

Kl. 16.30 Debat

Tilmelding
Tilmeldingsfrist er senest mandag den 5. november 2012 på mail: lcdk@teknologisk.dk.