Frontløbere i byggeriets processer

Lean Construction-DK studiekreds

08/06/2020


Lean Construction-DK opretter en studiekreds, som er et fagligt forum, hvor vi i et entusiastisk fællesskab tager nye og konkrete elementer af Lean Construction frem og analyserer, diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer.


Til hvert møde læser vi en eller flere tekster (på dansk eller engelsk), og sammen drøfter vi dem for at udvikle ideer og værktøjer samt diskuterer, hvordan de kan passe ind i en dansk kontekst. Emnerne kan fastlægges i studiekredsen efterhånden, men kunne eksempelvis være:

  • Integrated Project Delivery
  • Target Value Design
  • First Run Studies
  • Nye Lean Construction værktøjer

Tanken er, at vi i studiekredsen kan drøfte samme emne over flere møder, hvor vi mellem møderne kan afprøve ideer og værktøjer i eget arbejde og derefter dele erfaringerne med resten af gruppen.

For at deltage i netværket skal du:

  • Være medlem af Lean Construction-DK netværket
  • Have lyst til og mulighed for at læse 1-2 tekster til hvert møde
  • Have mod på at afprøve nye ideer og værktøjer i dit daglige arbejde
  • Være indstillet på at dele viden og erfaringer med de øvrige i netværket.


Tid:

2. mødet afholdes online d. 8. juni kl. 9.30-11

Sted:
online

Tilmelding:
Tilmelding via dette link: Læs mere og tilmeld dig her

OBS: Studiekredsen er kun for medlemmer af Lean Construction-DK netværket (læs om medlemskab her).
Hvis der er stor interesse, oprettes evt. flere studiekredse baseret på specifikke emner eller geografi.


Værdibyg og Lean Construction-DK er fusioneret
Lean Construction-DK er ved årsskiftet 2019/20 fusioneret med Værdibyg. Værdibyg er et initiativ, der i 2008 blev oprettet af byggeriets brancheforeninger. Lean Construction-DK er ophørt som selvstændig forening, men beholder sit navn, og brandet lever videre som et netværk i Værdibyg.

Udover at udvikle og formidle værktøjer og vejledninger, vil Værdibyg fremadrettet også søge et tættere samarbejde med byggeriets virksomheder, samt sikre bedre samspil mellem forskning, udviklingsinitiativer og praksis.