Frontløbere i byggeriets processer

Udforskning af grænseflader - Take-aways

Dialog er nøglen

Foreningen Lean Construction - DK afholdte medlemsmøde torsdag den 25. april 2013 om eftermiddagen med fokus på planlægning og håndtering af grænseflader i byggeprocessen.

Siemens Wind Power og Værdibyg gav hver deres bud på en god håndtering af grænseflader i henholdsvis udførelsesfasen og under faseskift.Find Esben Misfeldts præsentation her.

Med fokus på grænseflader imellem de involverede parter under udførelsen præsenterede Niels Bjært fra Siemens Wind Power en række optimeringstiltag foretaget på projektet London Array. Her havde Siemens blandt andet foretaget en granskning af installationsprocessen med brug af Lego som illustrator. På en workshop "rollespillede" de involverede udførende parter sig igennem hele installationsprocessen for at fange faldgruber og potentielle optimeringer. Betydelige gevinster blev her hentet ved at afklare problematikker i den planlagte proces forud for selve installationen, hvor de dyre installationsskibe ellers ville blive standset i deres arbejde.Find Niels Bjærts præsentation her.

Med fokus på overgangen mellem forskellige faser i byggeprocessen fremlage Rolf Simonsen Værdibygs arbejde med faseskift. Her er nøglebegreber som 'tidlig involvering af de efterfølgende parter' og 'dialog' tydeligvis vejen frem. Fokus blev lagt på faseskiftet fra projektering til udførelse, hvor Rolf anbefalede, at der indlægges en projektoptimering forud for opstart af udførelsen. Her får den udførende part mulighed for at komme med sine input til optimeringer, og uklarheder i projektet afklares i en dialog mellem entreprenør, rådgivere og bygherre - inden man står med problemerne på byggepladsen. Bygherren skal typisk initiere projektoptimeringen, men også rådgivere eller entreprenører kan opfordre til at benytte metoden, hvor bygherren dog skal godkende ressourceforbruget fra de deltagende parter.

Find værdibygs vejledning om projektoptimering her.Find Rolf Simonsens præsentation her.

De to tilgange til procesoptimeringer gav stor inspiration og grobund for nye initiativer til en bedre byggeproces hos deltagerne.

Se deltagerliste her.