Frontløbere i byggeriets processer

Robust Planlægning

Byggeri er komplekst og skal styres. Lena Construction - DK og Niras afholdt i den forbindelse et arrangement om robust planlægning.

Lokationsbaseret planlægning og styring
Rolf Büchmann Slurup fra MT Højgaard fortæller om lokationsbaseret planlægning og styring (LP) samt hvordan de bruger det ved MT Højgaard.

LP har mange ligheder til et almindeligt Gantt-kort, men bygningerne brydes ned i enkelte lokationer, som etager, lejligheder osv. På den måde kan det nemmere sikres, at der er et jævnt flow og at der ikke er processer, der krydser hinanden og derved skaber flaskehalse.

Planlægningen foregår ved procesmøder under MT Højgaards version af Lean Construction, kaldet trimmet byggeri.

Planlægning
Ved at kigge på lokationernes bindinger både på overordnet plan og i detaljer kan processerne komprimeres betydeligt, hvorved slæk/spild minimeres. Det bliver nemt at se hvor den kritiske vej er både generelt, men også i de enkelte lokationer. Ofte vil man stræbe efter kontinuitet, men på nogle områder viser det sig faktisk at diskontinuitet kan være en vej til at spare tid. Her kan det dog diskuteres om en ændring af ressourcerne ikke vil være at foretrække.

Styring
Det er svært at få entreprenørerne til at indse vigtigheden i at overholde den aftalte lokationsplanlægning. Selvom hver enkelt håndværeker overholder deres tidsplaner og føler de har afleveret til tiden, kan deres omfordeling af arbejdsplaner få konsekvenser for de øvrige håndværkere. Det kan tydeligt illustreres ved eksempler i værktøjet.

Hvornår kan lokationsbaseret planlægning bruges
Fra publikum blev der spurgt om metoden kan bruges ved alle typer af projekter. På nuværende tidspunkt bruger MT Højgaard primært metoden på projekter over 50 millioner kroner.  Rolf vurderer at metoden sagtens kan bruges på mindre projekter, dog er den ikke nødvendig ved de helt små projekter.

Produktivitetsforøgelsen ved metoden vurderer MT Højgaard til at være ca. 1-1,5 måneder på 12 måneder. Det kan være en økonomisk fordel for både entreprenøren og for håndværkerne. Det er dog robustheden, der er den primære årsag til at bruge metoden.

Se Rolfs oplæg her>

Produktionsprocesser fra filmverdenen
Christin Egebjerg er civilingeniør fra DTU og har skrevet en Ph.d. og en postdoc, der sammenligner planlægningen af et filmset og en byggesag.

Ligesom byggeriet er en filmproduktion meget kompleks, og der er mange ligheder i målene. Til forskel for byggeriet er normen for budget- og tidsoverskridelser i filmbranchen 0%. Altså er budget- og tidsoverskridelser ikke at tillade.

De eksisterende værktøjer i byggebranchen er ifølge Christin stadig bundet op til Gantt diagrammer og fokuserer på forsinkelser i stedet for at fokusere på at skabe flow. Vi bør i stedet gå efter at skabe flexibilitet. Hvor Gantt fokuserer på aktivitet vs. Tid og lokationsbaseret planlægning på lokation vs. tid sigter Kristins metode på at bryde 2-akse systemet og blot bruge tiden som parameter.

Intentionen med metoden er at skabe overblik og flytte fokus fra ledelse til koordination. Dette gøres ved at bryde operationerne ned. Der er ligheder med Lean Constructions ugeplaner, men den nødvendige koordination bliver tydeliggjort, og flexibiliteten bliver større.

Mindsettet fra filmproduktion  bliver hilst velkommen fra deltagerne ved mødet. Der tales om den parathed, der er i sjakkene når støbebilen kommer. Her er alle klar og vil gøre hvad der skal til for at nå det planlagte. Den stemning og det mindset kan måske overføres til andre aktiviteter i byggeriet.

Er man interesseret i at prøve systemet, kan det tilgås webbaseret på www.shortcutplan.dk og logges ind med brugernavnet "test" og kodeordet "test".

Se Christins oplæg her>

PC4P
Lektor Søren Lindhard fra Aalborg Universitet har undersøgt produktiviteten i byggebranchen og har udviklet et planlægningsværktøj, med udgangspunkt i LPS, der gennem bedre processer og større bevågenhed kan højne PPU.

Hans studier har vist at spildet opstår i de knudepunkter, hvor arbejdet skifter hænder. En måde at undgå spild på er derfor at minimere mængden af disse knudepunkter.

Konklusionen er at LPS primært fokuserer på den ydre effektivitet (gør de rigtige ting) og overser den indre effektivitet (gør tingene rigtigt). Han har derfor arbejdet videre med de forskellige planlægningsmetoder i LPS, men har pakket metoden ind i yderligere processer og fokuspunkter, der kan være med til at skabe en endnu mere effektiv byggeproces.

Se Sørens oplæg her>

Opsamling
Opsamlingen foregik ved at opsummere følgende take aways for dagens program

 • Formidling af værktøjernes virken og hvad der skal ske er vigtig for at planlægningen lykkes
 • Diskontinuerte aktiviteter kan optimere den samlede tidsplan
 • Det kunne være fordelagtigt at få skabt en "støbefeber" eller entusiasme blandt projektgruppen, der er med til at sikre at processerne bliver gennemført
 • Der er ikke noget bedre end professionelle mennesker - Det kan ikke overgås af nogen procesplan
 • Det handler ikke kun om styring, men også om ledelse
 • Variation ml. planlægning og praksis
 • Kan man skabe ejerskab for planen, er der større chance for at tingene bliver gennemført
 • Planlægningen kræver flere parametre, for at den skal tage højde for både ydre og indre effektivitet
 • Der bør være mulighed for at bruge erfaringsopsamling til at blive bedre hvor der er mulighed for udvikling
 • Den information, man som planlægger giver videre skal være relevant for modtagerne, så budskaberne ikke drukner i information
 • Pædagogikken/formidlingen eller manglen på samme er i højsædet i alle tre Ph.d. projekter