Frontløbere i byggeriets processer

Opsamling på Studiedagen 2013: Hvad sker der på den anden side?

Hovedpointen ved studiedagen var, at det giver god mening at se ud over kanten og hente inspiration andre steder fra. Ved at komme ud i verden eller ud i andre brancher får man perspektiv på egne udfordringer, og nye spørgsmål til indgroede vaner opstår. Således forsøgte foreningen også at udvide horisonten ved at lave et arrangement fra to lokationer: Aalborg Universitet i hhv. Aalborg og København, forbundet via video og lyd.

Første indlæg handlede således om input fra IGLC 2013 i Forteleza, Brasilien. Esben Misfeldt deltog og kunne således melde tilbage med hovedtrends og pointer fra konferencens 105 papers og 240 deltagere. Af nye temaer i leansammenhænge nævnte Esben: Social Network Analysis, Praktisk anvendelse af BIM i fuld skala, Samarbejdsformer i designfasen, Aktivering af leverandørkæden og Fokus på miljøet. Næste års konference afholdes i Oslo d. 23.-27. juni 2014.

Christian L. Thuesen tog os med på en tur rundt om byggeriets historie og organisering og udfordrede vores måde at tænke på byggebranchen. Påstanden var, at byggeriet er unikt, fordi vi har besluttet os for, at det skal være det. En metode til at lære og optimere er at få lov at gentage, så derfor bør vi søge gentagelser. Men ikke fordi der skal laves mange ens byggerier, modularisering kan - som i bilbranchen - skabe mange forskellige bygninger, der dog er bygget af de samme "legoklodser".Dette oplæg førte over i uddeling af studieprisen, som netop gik til et projekt, der mener, at byggebranchen bør lære af fremstillingsindustrien. Dette års vindere blev Damir Kandic og Martin Madsen med projektet: "Hvad kan bygge- og anlægsbranchen lære af fremstillingsindustrien?". Projektet analyserede branchen meget grundigt og så branchen ind i en historisk, økonomisk og politisk kontekst. Ved at i højere grad strategisk at benytte ledelsesfilosofier, som man gør i det i fremstillingsindustrien, var det påstanden, at byggebranchen ville opnå et bedre samarbejdsklima gennem bedre ledelse.

Her kan du downloade materiale fra dagen: