Frontløbere i byggeriets processer

Opsamling på medlemsmødet: ”Tillidsbaseret Lean – sund fornuft betaler sig!”

Den 7. november 2013 havde foreningen Lean Construction - DK inviteret til medlemsmøde i Carlsbergbyen med fokus på Tillidsbaseret Lean og den aktuelle NCC-case, som har skabt markante resultater.

På trods af lidt startvanskeligheder med at finde mødestedet var der med over 40 tilmeldte deltagere en god stemning i den gamle tappehal.

Introduktion til konceptet
Torben Vang og Kurt Hansen, konsulenter fra firmaet LivingLean, lagde ud med at præsentere konceptet bag tillidsbaseret Lean. I korte træk går det ud på at kombinere tillidsbaseret ledelse og samarbejde med Lean-tankegangen. Kommunikation, trivsel, involvering og motivation af medarbejdere er i højsædet, kombineret med forventningsafstemning og gensidigt commitment blandt ledelsen og medarbejderne. Tillid er helt afgørende, fordi tillid skaber bedre relationer og samarbejde med færre konflikter til følge.

Tillidsmetoden motiverer ledelses- og samarbejdsprocesserne, mens Lean-metoden faciliterer arbejdsprocesserne. Ved at smelte tillid og Lean sammen opnås således effektivitet, kvalitet og trivsel.

NCC-casen
Siden slutningen af 2012 til august 2013 gennemførte LivingLean et Tillidsbaseret Lean-forløb i NCC Råhus med midler fra Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond, og projektleder Thomas Kruse og sjakbajs Allan Strøm præsenterede deres erfaringer.

Fra starten var der fokus på medarbejderinddragelse, sådan at medarbejderne gennem en blanding af aktiviteter blev direkte involveret i løsningsforslag. Aktiviteterne foregik på pladsen som kurser, korte workshops, tavlemøder og personlig sparring. Det, at al aktivitet foregik på pladsen, skabte ejerskab og forankring.

Undervejs i forløbet blev der brugt en række værktøjer fra Lean-værktøjskassen, som f.eks. procesplaner, tavlemøder og 5S. Der blev startet nedefra og op, med fokus på den enkelte sjakdeltager, som f.eks. fik sparring gennem personlige samtaler med konsulenterne.

Thomas og Allan vurderer involvering som det altafgørende for projektets succes. Involvering har gjort en stor forskel for ejerskabet, og som Thomas sagde, så er det helt ude i yderste led, at de gode idéer skabes, hos de timelønnede, ikke inde bag skrivebordene. Her er virkelig blevet høstet spild- og tidsmæssige fordele. Og så er alle idéer blevet undersøgt og evt. taget med til rådgiverne. Ingen idéer er blevet afvist med det samme. NCC har nu indsamlet alle erfaringerne og de gode idéer, som nu bringes med til næste sag.

En anden del af succesen tilskriver Thomas og Allan den forbedrede omgangstone og øgede respekt for hinanden. "Vi har fået rigtig meget ud af at arbejde med trivsel, det har virkelig været en eyeopener", som Allan sagde. Konkret er der blevet lavet spilleregler for, hvordan man opfører sig, taler til hinanden og giver feedback, og der er også blevet plads til at lytte til den tavse type, som kan sidde inde med mange gode idéer. Den forbedrede trivsel har også smittet af på forholdet mellem byggeledelse og sjak, som er blevet bragt tættere sammen.

En følge af projektet har været, at lederrollerne har ændret sig - sjakbajserne har skullet påtage sig en reel lederrolle, mens arbejdslederne måtte trække sig noget tilbage. Dog har ledelsens involvering og opbakning været essentiel for projektets succes - ledelsen har haft fokus på processen, givet plads og delegeret ansvar.

I forhold til tidligere forsøg med at bruge Lean-metoder har NCC denne gang vendt implementeringen om ved at starte med den værdiskabende enhed, sjakket. I begyndelsen var der en del modstand blandt medarbejderne, og det tog nogle uger, før fordelene begyndte at gå op for dem. Derefter gik det stærkt, og projektet har gjort en stor forskel. Blandt sjakfolkene er der nu den holdning, at funktionærerne er bagud!

Resultaterne er ikke til at komme uden om: 

  • Byggetiden er reduceret mellem 25 % og 40 %.
  • Lønindtjeningen for timelønnede steg med ca. 7 %.
  • Spildreduktion fra 10 % til 50 % på forskellige indsatsområder.
  • Trivslen steg fra 4,0 til 4,4 på en skala op til 5.
  • Forankring af erfaringer til brug på fremtidige byggepladser.

På baggrund af projektet vil NCC nu sprede tillidsbaseret Lean til resten af råhus-sektionen.

Slides fra arrangementet kan findes her.

Deltagerliste.