Frontløbere i byggeriets processer

Opsamling fra medlemsmødet ”Involvering af håndværkere i byggeprocessen”

Foreningen Lean Construction - DK afholdte medlemsmøde den 29. august 2013 på Hoffmanns byggeplads i Frederiksberg Centret med fokus på at involvere håndværkerne i byggeprocessen.

Chef for forretnings- og HR-udvikling Peter Bonde Rasmussen, projektleder Kasper Basballe Mortensen og projektchef Morten Thøger Østbjerg præsenterede Hoffmanns strategi, som udstikker rammerne for at sikre et ensartet samarbejdskoncept på alle deres byggepladser. Hoffmann har gennem nogle år arbejdet på at optimere samarbejdet både eksternt med kunderne og internt blandt de ansatte. Særlig fokus har man på at opstille fælles succeskriterier, skabe en optimal rolle- og ansvarsfordeling og i det hele taget skabe ejerskab gennem involvering.Den seneste måling af sygefraværet var på 1,4 % og er en fantastisk strømpil på et rigtig godt arbejdsmiljø. Desuden har man blot haft mindre arbejdsskader blandt alle ansatte på et år. Så det tyder på, at indsatsten har virket.

I den konkrete udførelse på pladserne er der stor fokus på at bruge Lean-principperne og skabe en effektiv arbejdsdag. De syv strømme skal være opfyldt, og der afholdes procesplanlægnings- og ugemøder. Der lægges vægt på, at håndværkerne indbyrdes laver aftaler med og forpligter hinanden, mens projektlederen fungerer som pennefører og coach. Der er et vedvarende fokus på at undgå "støj" mellem de forskellige faggrupper, og sikkerhedsniveauet er meget højt prioriteret.

Gevinsterne ved denne måde at arbejde på er: 

  • Godt arbejdsmiljø
  • Høj sikkerhed
  • Høj kvalitet
  • Arbejdsdagen lettes og brandslukning begrænses

Hoffmann har netop afsluttet et projekt med fokus på den lærende og digitale byggeplads.

Efter Hoffmanns præsentation fortalte Michael Dalsgaard fra 3F om projektet 'Bedre Bundlinje', som 3F arbejder på i samarbejde med Dansk Byggeri. Med en baggrund som tømrer arbejder Michael ihærdigt og engageret på at få mestre og svende i mindre virksomheder til at indse, at medarbejderinvolvering og bedre byggeprocesser kan ses på bundlinjen. Han har den praktiske tilgang og har på baggrund af egne erfaringer fokus på at sikre et godt flow i byggeriet.

I projektet undervises svende og mestre i Lean-principperne og de syv strømme, og der lægges vægt på i praksis at vise, hvordan de involverede må ændre fastgroede vaner og indarbejdede måder at gøre tingene på.

Den efterfølgende diskussion viste, at prisen ikke kan stå alene som det vigtigste konkurrenceparameter. I fremtiden skal der konkurreres på samarbejdskompetencer og evne til at involvere og sikre et godt flow i byggeprocessen.

Fra mødet lød der en samlet opfordring til byggebranchen om at tage disse arbejdsmetoder til sig og på den måde skabe en mere effektiv og fremtidsrettet byggesektor.

Her kan du downloade deltagerliste samt præsentation.