Frontløbere i byggeriets processer

Opsamling fra medlemsmøderne: Praktisk brug af LPS og Lean værktøjer

Det er sund fornuft, og så er der jo penge i det

Alle fik inspiration med sig hjem de to eftermiddage i henholdsvis Aarhus og Høje Taastrup - og når man hører, at arbejdstiden for renovering af en opgang kan gå fra 1000 timer til 400, så er der også hårdtslående argumenter for, hvorfor man med fordel kan anvende metoderne inden for lean construction.Samlet set over de to dage var 45 praktikere og studerende samlet for at høre Jan Buur Frederiksen og Ask Hesselager, begge Procesledere hos Enemærke & Pedersen, fortælle om deres praktiske erfaringer ved brug af lean construction. Lean i E&P bygger på samarbejde, kommunikation og sund fornuft, og det skinnede igennem alle de forskellige eksempler, der blev præsenteret. Det var tydeligt, at virksomheden har en lang tradition med at inddrage, i første omgang alle egne medarbejdere, og senere også samarbejdspartnere for at optimere samarbejdet i grænsefladerne. Erfaringerne har da også medført, at man ikke er bange for at tage utraditionelle beslutninger, når der opstår udfordringer eller muligheder i projekterne.

Ask og Jan understregede, at det vigtigste faktisk var at forstå de syv strømme, når man optimere i grænsefladerne mellem samarbejdspartnere, og dernæst er procesplanlægningen det vigtigste værktøj. Diskussionen viste da også, at der var mange gode erfaringer med at bruge procesplanlægning på mange forskellige steder i projektet, og sågar gennemføre nye planlægningsworkshops når forudsætningerne forandrede sig. En procesplanlægning bør således ikke tage mere en fire timer alt inklusiv, og det skal være formændene, der deltager aktivt. Det er også vigtigt, man er godt forberedt og f.eks. har gjort sig tanker om, hvilke enheder man planlægger i. Deres erfaringer viste, at man skal planlægge i så lille en enhed som muligt, for det er i detaljen, udfordringerne ofte opstår.Det er ikke nok at have lavet en god plan, den skal også kunne forstås af alle parter. Her er det vigtigt at anvende forskellige metoder til at visualisere planlægningen på. F.eks. et samlet Excel-ark til ugemøde og periodeplan, der sikrer sammenhæng, brug af cyklogram (Location Based Planning) samt lamineret plantegning med noter. Diskussionen bragte os gennem mange emner, f.eks. multisjak, faggrænser, standard containere, inforation til brugere, RTI-diagram, løbende evaluering, stop the line samt proceslederrollen.

I casen, Vapnagård, havde de brugt meget tid i opstarten på at "knække" flowkoden. Her anvendte de bl.a. Excel for at kunne se sammenhængen mellem flow, logostik og bemanding. Det viste sig, at man ikke kunne opnå optimalt flow ud fra udbudstidsplanen. Efter en god dialog med bygherre og rådgivere fik de i fællesskab skabt en god og optimal flowplan (cyklogram) for alle parter. I tiden efter er der brugt meget tid på opfølgning, optimeringer og ikke mindst de syv ugemøder, der holdes på byggesagen. For uden samarbejdet med håndværkerne (Last Planner System people), havde de ikke opnået det, de har i dag.

Til spørgsmålet: "Hvor kommer alle disse ideer fra", er svaret ret enkelt: "Det er jo sund fornuft, og når alle samarbejder og tænker lean, så kommer ideerne/optimeringerne også". Det er så her, vi andre skal gå hjem og øve os!!

Materiale fra dagen: