Frontløbere i byggeriets processer

Netværksmøde Nordjylland – Region Nordjylland

Onsdag d. 22. oktober mødtes det jyske LC netværk endnu en gang og denne gang blev det afholdt hos Region Nordjylland i Aalborg. 14 deltagere deltog i mødet, hvor Vagn Aagaard Sørensen startede med en præsentation af Region Nordjyllands brug af Lean Construction på de fire sundhedshuse i Pandrup, Sæby, Brønderslev samt Hurup med udgangspunkt i sidst nævnte. Da disse projekter ønskedes DGNB certificeret, var der et krav om brug af Lean Construction og flere aspekter af Lean Construction blev benyttet. Blandt andet var der et stort fokus på de '7 strømme' på den kritiske vej undervejs i byggeperioden. Der var opstillet krav om benyttelse af tidsplanlægningsprogrammet MS project hvor eksterne audits fulgte op på aktiviteterne, og yderligere blev 'Last Planner' filosofien benyttet gennemgående i projektet. Projektet modtog stor ros fra såvel Region Nordjylland såvel som entreprenøren MT Højgaard.

Efter Vagns præsentation var der lagt op til en dialog omkring hvordan man som bygherre kan stille krav om at ens samarbejdspartnere benytter Lean Construction. Her startede Arne Andersen Vrå A/S med en beskrivelse af deres deltagelse på Region Nordjyllands projekt på Sødisbakke ved Mariager. Arne Andersen benyttede blandt andet fælles skurvogn, procesplanlægningsmøder, forhindringsanalyser (7 strømme) samt 'Last Planner' planlægning på projektet, hvor Arne Andersen efterfølgende har gjort sig nogle gode erfaringer ved benyttelse af Lean Construction på byggepladsen.

Dialogen spredtes efterfølgende mere ud blandt de deltagende parter med flere slagkraftige meninger til hvordan man som bygherre kan stille krav til ens samarbejdspartnere. Alt i alt en rigtig spændende eftermiddag hos Region Nordjylland, med en spændende præsentation og en god dialog.