Frontløbere i byggeriets processer

Leankulturen spiller i Århus og Aalborg

Byggepladsen ved det nye Moesgaard Museum dannede baggrund for et spændende medlemsmøde i Lean Construction - DK i slutningen af november 2012. MT Højgaard var værter i mødeskuret, og mere end 30 Leaninteresserede tilhørere var mødt frem.

Næstformand for foreningen Lean Construction - DK, arkitekt Ulrik Dybro, bød velkommen med en kort intro til foreningen og gav herefter ordet til afdelingsleder ved Moesgaard Museum, Svend Erik Jensen, som fortalte om projektet og konkurrencen, der var gået forud.

Herefter gennemgik Proceskonsulent Jens Christiansen, hvorledes MT Højgaard på en hel række byggepladser arbejder med og til stadighed udvikler Lean.

Endelig gennemgik Jakob Ørsted Pedersen fra MT Højgaard, som er en del af ledelsesteamet på byggepladsen, hvordan de arbejder med Lean på Moesgaard projektet, mens Nick Hjorth Nielsen gennemgik MT Højgaards Leanfokus på Musikkens Hus i Aalborg.

Det var inspirerende at høre om, at Leankultur er en del af de store kulturbyggerier i Århus og Aalborg, og spørgelysten blandt de fremmødte var stor.

Se slides fra oplæggene her:

Trimmet Byggeri - Moesgaard

Procesledelse og byggelogistik - Moesgaard

Musikkens Hus - Moesgaard