Frontløbere i byggeriets processer

Lean og IT på byggepladsen

På større byggepladser er der ofte mulighed for at stille skarpt på, hvordan tingene kan gribes mere fornuftigt an. Det var derfor en fornøjelse at deltage, da BIM-koordinator Maria Thygesen og projektleder Claus Ottow Jensen fra MT Højgaard A/S fortalte om, hvordan de er med til at indføre IT og Lean-principper på byggepladsen og derved optimere byggeriets processer.

Arrangementet foregik over to dage i Aarhus den 1. april og i København den 3. april, med byggeriet af Skejby Sygehus som case. På en konkret og let forståelig møde forklarede Maria og Claus, hvordan de brugte BIM-modeller til bl.a. projektgennemgang og opmåling. Vi fik også demonstreret, hvordan modellerne blev brugt til arbejdsmiljøkoordineringen og hvordan Lokationsbaseret Planlægning havde hjulpet med at udjævne bemandingen og sikre et bedre flow.

Det var inspirerende at se, hvordan man havde taget bevidste valg om, hvor detaljerede modellerne skulle være, og hvor man fravalgte at bruge modellen. Diskussionerne satte ligeledes fokus på, hvor der kan være barrierer i at bruge IT-værktøjerne. Meget glædeligt viste det sig, at der ikke var nogen barrierer hos håndværkerne. Tværtimod satte de pris på brug af Ipads på pladsen, således at vejen fra ændringer i projektmaterialet til at nye tegninger er på pladsen, blev reduceret væsentligt. I det hele taget har brugen af Ipads betydet en langt hurtigere kommunikationsform med færre fejlkilder, og desuden er muligheden for at inddrage bygningsarbejdernes forbedringsforslag og idéer blevet øget.

Slutteligt fik tilhørerne lejlighed til selv at afprøve, hvordan en 3D model kan hjælpe med at visualisere en bygning i forbindelse med konstruktionen af et lego-hus. Jeg tror, at mange af os fik en aha-oplevelse, da vi pludselig så lego-huset i 3D i forhold til 2DJ.