Frontløbere i byggeriets processer

Lean Construction hos Grontmij

Projektchef i Grontmij og Bestyrelsesmedlem i Lean Construction - DK Dag Sander lagde ud med, at fortælle om foreningen og hvordan Lean Construction har udviklet sig positivt. Fra kun at handle om styring (Management) er det også blevet et spørgsmål om ledelse (Leadership)

Herefter overtog Afdelingschef i Grontmij Thomas Christensen og fortalte om hvordan hans Aalborgensiske afdeling og dermed Grontmij har indført brugen af Lean Construction. Han understregede at de ikke var perfekte og at det langtfra var alle sager, de benyttede Lean på. Men også de ser at tendensen hælder mod at der bruges Lean Construction som metode.

Grontmij havde et specifikt projekt, med et større underskud, der gjorde at de hyrede en konsulent for at optimere på processerne. De lavede øvelser i at afdække værdi og dermed også hvad der ikke var værdi - spild. Spild blev identificeret og kategoriseret, hvorefter det blev placeret på et diagram med indsats og udbytte som akser. Hvis der var spild, der kunne ændres med høj udbytte ved en lille indsats, var det første prioritet.

Thomas estimerede at effektiviseringsprocessen var med til at optimere deres projekter med 10% på tidsforbruget. Hvis alt spild blev fjernet ville procentsatsen formentlig lyde på meget mere.

Næste skridt for Grontmij var ifølge Thomas at køre et helt projekt med Lean Construction, således at spild imellem brancheskel også kan blive elimineret eller i hvert fald minimeret.

Netop spild mellem brancheskel var til stor diskussion efter oplægget. Især forskellene på arkitekt og ingeniør vakte stor diskussion. Hvor repetition og loops for arkitekten er en del af designprocessen, betragter ingeniøren det ofte som spild. Det er med til at gøre kontaktpunkterne mellem ingeniør og arkitekt til sårbare punkter i forhold til spild.

En anden diskussionsemne handlede om hvordan vi kom de sårbare knudepunkter til livs. Der var bred enighed om at dialogmøder var en stor del af løsningen. Kommunikation og fælles pædagogisk forståelse giver langt hen af vejen bedre mulighed for at skabe en fælles platform, og dermed give bedre mulighed for at optimere processerne. I diskussionen var der også tale om et nødvendigt generationsskifte. De gamle traditioner bliver langsomt skiftet ud efterhånden som yngre ingeniører og arkitekter kommer ud med nye synspunkter og ny forståelse af branchen.