Frontløbere i byggeriets processer

Lean, Arbejdsmiljø og Byggeledelse

Det var en veloplagt flok, der onsdag d. 27. maj mødtes for at diskutere Lean, Arbejdsmiljø og byggeledelse hos COWI Aalborg. Deltagerne havde meget forskellige baggrunde: Bygherre, Rådgivere, Entreprenører, Arbejdstilsynet, arkitekter, forsyningsvirksomheder og studerende. Den brogede baggrund var god under debatterne, hvor mange forskellige synspunkter på bordet var med til at nuancere dagens emne. 

Først satte Randi M. Christensen fra COWI, som formand for leanconstruction.dk, rammerne for eftermiddagen. 

Signe Mehlsen fra BAR BA præsenterede de hovedpointer, der var fremkommet under de workshops BAR BA havde afholdt i samarbejde med Lean Construction DK. Generelt var der på disse workshops enighed om, at der var synergi mellem arbejdsmiljø og lean Construction, men der manglede gode cases der viste hvordan emnerne spillede sammen i praksis.

Herefter præsenterede Peter Zeuner (COWI) case Regionshospitalet Viborg, hvor der skal bygges nyt akutcenter og ske en større ombygning. Her vil Byggeledelsen benytte værktøjer som Lean og Lokationsbaseret planlægning til at håndtere udfordringer med bl.a. meget begrænset plads. 

Betina Lyngsø (COWI) fortsatte præsentationen af, hvorledes arbejdsmiljøkoordineringen vil blive håndteret. Herunder begyndte diskussionen at brede sig over emner som lean, 5S og identificering af risici mm. 

Casen er endnu under opstart og flere af værktøjerne er endnu ikke taget i brug, og det bliver derfor spændende at følge, hvorledes de forskellige værktøjer integreres i praksis. Derfor blev det aftalt, at der afholdes et opfølgende arrangement - måske på byggepladsen. 

Se slides om LEAN og Arbejdsmiljø her>

Se slides om LEAN og Arbejdsledelse  her>