Frontløbere i byggeriets processer

LCDK skole

Mandag den 19. oktober afholdte Lean Construction - DK for første gang LCDK Skole for 7 grupper af studerende, der allesammen skriver om Lean Construction.

Arrangementet er lavet med inspiration i den internationale Ph.d. skole, der hvert år bliver holdt på konferencen IGLC. Her mødes Ph.d. studerende fra hele verden for at fremlægge deres projekt overfor et ekspertpanel og de øvrige deltagere. Formålet er at få en masse konstruktiv kritik, der kan være med til at forbedre det projekt man selv er i gang med.

Lean Construction - DK synes at den ide var så god, at vi som forening ønskede at give Lean Construction interesserede fra hele landet den samme mulighed. Derfor inviterede vi bredt på landets uddannelsesinstitutioner. Og selv om det var med kort varsel, var der på dagen 7 projekter, der blev fremlagt og diskuteret fra hhv. DTU, AU og AAU.

Den efterfølgende evaluering af arrangementet bekræftede at ideen er god og at det i høj grad er noget foreningen kan gå videre med. Tilbagemeldingen fra de studerende lød at det ikke blot havde været givende at få vejledning fra eksperterne, men også at høre de andre studerende, der jo arbejder med lignende emner. Derfor blev arrangementet lige så meget til et netværksarrangement, som et større "vejledningsmøde".