Frontløbere i byggeriets processer

Kandidatprojekt dokumenterer merværdi ved Lean Construction

Camilla Milling og Ditte Høybye modtager Lean Construction - DKs studiepris for projektet "Merværdi i Leanprojekter". Projektet finder klare tendenser på, at der kan skabes merværdi i byggeprojekter ved at bruge Lean Construction.

"Camilla og Ditte fra DTU har lavet et rigtig flot kandidatprojekt omkring merværdi i leanstyrede byggeprojekter. Udgangspunktet for projektet er, at undersøge om - og i så fald på hvilket niveau - leanstyrede byggeprojekter skaber merværdi, og hvordan denne merværdi kan dokumenteres. Projektet finder klare tendenser på at Lean Construction er værdiskabende for et byggeprojekt og understreger dermed relevansen af at bruge metoderne. "

Sådan lyder dommerpanelets udtalelse om studieprisens vinderprojekt, der blev uddelt af Lean Construction - DK den 10. september. Her bevidnede 48 deltagere i studiedagen et oplæg fra de to vindere, der efter studiet har fået ansættelse ved henholdsvis Rambøll og Lundbeck.

"Selvom projektet igen fastslår, at det er svært at måle præcis hvor meget ekstra værdi, der skabes ved at bruge Lean Construction, viser den tydelige tendenser i forhold til, at metoderne skaber merværdi.  Det viser, at de i branchen, der bruger metoderne, har fat i den lange ende, og at vores arbejde for at udbrede metoderne er yderst relevant. Vi er derfor stolte af at kunne tildele Camille og Ditte prisen" udtaler formand for Lean Construction - DK Randi Muff Christensen.

Prisen, der består af et legat til en europæisk konference inden for Lean Construction, tildeles de studerende i Danmark, der har skrevet det bedste studieprojekt om udvikling af processerne i byggeriet. Feltet var i år meget stærkt og bød på projekter om sammenhængen mellem Lean Construction og risikostyring samt implementering af last planner system.

Er du interesseret i at høre mere om projekterne kan Lean Construction - DK kontaktes på lcdk@leanconstruction.dk eller på tlf. 33476676.

Ud over tildelingen af prisen var der også en sammenfatning fra International Group for Lean Construction, IGLC og to af de danske oplæg fra konferencen.

Sammendrag af IGLC

I juni måned 2014 blev der afholdt IGLC, der har til formål at diskutere leanprincipper. Konferencen bød på en dag hvor industrien præsenterer deres bud på best practice, en dag hvor der er workshops og tre dage hvor der blev sat fokus på den nyeste forskning inden for Lean Construction.

Der var 138 papers, der blev præsenteret på 3 dage. Af gennemgående temaer kan nævnes:

 • Planlægningsværktøjer - hvordan bruger vi det rigtige planlægningsværktøj på det rigtige
 • BIM - fra snak om 3D til snak om kommercialisering af
  • vPlanner
  • Our-plan
  • KanBIM
  • VisiLean 
 • Lean shipbuilding - karakteristika, der minder om byggeriet i form af at det er unikke produkter, med stort tidspres, der betyder at projektering og produktion foregår sideløbende.

"Lean Construction with or without Lean - challenges of implementing Lean Construction" v/ Lektor Søren Wandahl.

Paperet, der omhandler hvordan man implementerer Lean Construction, tager fat I tre spor, der sætter scenen for, hvordan man skal implementere Lean:

 1. Interessenter der ikke kender til Lean
 2. Interessenter der allerede bruger Lean
 3. Interessenter der kender det, men alligevel ikke bruger det

Undersøgelsen tog udgangspunkt i et spørgeskema, der var tilpasset til de tre spor. Overraskende var det at 77% af de 485 adspurgte svarede at de ikke kendte til Lean Construction. Af den gruppe var der dog en del, som brugte nogle af de værktøjer, der normalt forbindes med Lean. Kun 19% af de adspurgte brugte ingen af værktøjerne.

Af de 30, der i undersøgelsen mente, at de bruger Lean, vurderede 92 at de brugte det delvist eller helt rigtigt. Statistikken viser dog at der er mange, der ikke nødvendigvis bruger det helt traditionelt. Dette kan skyldes fejl i implementeringen af forskellig karakter.

For de som kender Lean, men ikke har valgt at bruge det, er der blevet spurgt ind til hvorfor. Svarene varierer fra manglende viden til modstand mod forandring og strategiovervejelser. 

"Er Lean Construction endnu et svindende ledelseskoncept?" v/Ph.d. Michael Hygum Thyssen og Ph.d. Rolf Simonsen.

Betragtes LC som et ledelseskoncept, er der nogle trin, der er typiske. Nyhedsværdien falmer og nye ledelseskoncepter har det med at presse gamle ud. Spørgsmålet i paperet er derfor hvordan man kan bibevare Lean som et ledelseskoncept.

For Lean Construction er det diskuterbart hvor på cyklussen man befinder sig. Internationalt er konceptet måske på et stadie, hvor den er bredt accepteret og man er i gang med at finde ud af hvordan det skal bruges. Omvendt kan der måske argumenteres for at konceptet aldrig har været bredt anerkendt og dermed stadig har potentiale til at udvikle sig.

Artiklen har taget fat i fem problemstillinger, der stiller barrierer for, at Lean Construction fortsat kan udbredes i markedet.

 • Nyhedsværdien er svær at bibeholde
 • Front-end loading - at lægge opgaver i starten for at lette slutningen - er svær at acceptere, da starten kommer til at virke omkostningstung
 • Det er svært at bevise at Lean Construction virker
 • Nogle værktøjer er blevet en del af hverdagen, hvilket gør at de ikke nødvendigvis føles som noget specielt.
 • Der er en skævvridning i branchen, hvor byggeledelse ikke er prestigefyldt at forske i. Der bliver derfor ikke produceret meget nyt.

For at undgå at Lean Construction i Danmark bliver endnu et koncept, der langsomt dør ud har Lean Construction - DK lavet en ny strategi, der tager højde for de udfordringer.

Artiklen beskriver ligeledes nogle muligheder for hvordan det kan undgås at konceptet dør ud. Læs meget mere i artiklen her