Frontløbere i byggeriets processer

IGLC 2015

I perioden 28. - 31. juli 2015 blev den årlige konference International Group of Lean Construction holdt i Perth i Australien. Konferencen, der samler forskere og praktikere indenfor Lean Construction havde i år 85 godkendte papers, hvoraf 60 blev præsenteret af forfattere spredt over 16 lande. 

Konferencen var inddelt i forskellige emner, der spænder fra planlægning og kontrol til undervisning. Her vil der blive refereret nogle af hoveddiskussionerne. Alle papers og programmet kan ligeledes hentes her.

Konferencen består af en dag med fokus på indstrien, tre dages videnskabelige oplæg og en efterfølgende sommerskole for Ph.d. studerende.

 Følgende temaer dannede rammerne for konferencen:

  • Production, planning and control
  • Sustainability, Green and Lean and industrialization and prefabrication
  • IPD and contract and cost management
  • BIM and Lean
  • Teaching Lean Construction
  • Waste in construction
  • Teori
  • Design Management
  • People, culture and change

Som temaerne viser var der en bred variation af indlæg. Nedenfor vil der blive lavet to nedslag i emner, der skabte stor diskussion. Ønsker man at dykke yderligere ned i emnerne, kan man med fordel downloade alle papers nedenfor.

Hvad er den gode plan

Last Planner System har været diskuteret fra mange perspektiver på konferencen gennem årene. I år var der et fokus på hvordan planlægningen kan være med til at give den gode plan.

En af de 85 papers handlede om netop dette. Først blev det diskuteret hvad den gode plan er, hvorudfra der blev opstillet en række punkter. Efterfølgende blev det vurderet hvordan de kendte styringsværktøjer og metoder dækkede punkterne.

En anden diskussion handlede om takttids planlægning og lokationsbaseret planlægning. Hvad er forskellene på disse og hvilke fordel har de. Endelig var der meget fokus på hvordan disse metoder til at udarbejde en plan kan integreres med last planner system.

Hvordan uddanner vi gode Lean ledere

På trods af relativt få indslag om undervisning i Lean Construction var det noget af det, der bragte mest diskussion. For hvad skal man egentlig kunne og hvordan bliver man Lean Construction Ekspert, så man kan være med til at udvikle det i bygge- og anlægsbranchen.

Et papir fastslog at man skal have kompetencer inden for psykologi, sociologi, ingeniørtekniske fag osv. En dygtig Lean Construction leder er derfor meget versatil. Hvis ikke personen selv er i besiddelse af evnerne, må man vide hvor man skal lede efter det.

Dokumenter fra konferencen

I nedenstående tre dokumenter findes henholdsvis alle konferencens papers, resumeer i A3 format og konferencens program.