Frontløbere i byggeriets processer

Hvordan startede Lean Construction - DK egentlig?

Pionererne bag Lean Construction - DK og andre interesserede holdt medlemsmøde den 11. december 2013, hvor pioneren over dem alle, Sven Bertelsen, causerede over byggeriets udvikling siden krigen og det, der blev starten på foreningen Lean Construction - DK. Anekdoterne om de første år blev underbygget af de øvrige deltagere, herunder Pernille Walløe, som tog initiativ til at rejse over Dammen og aftale samarbejdet med Glenn Ballard og de øvrige venner fra LCI. Ånden og begejstringen ved IGLC konferencen 2004 i Elsinore blev sluppet fri!

Starten, der hvor kimen til forståelse af byggeprocessen blev lagt, ligger dog en hel del år længere tilbage. Baggrunden var nok så alvorlig; bolignøden i 1945. Der var mangel på faglærte og på materialer. Boligministeriet tog initiativer, der førte til montagebyggeriet i 60'erne. Kvaliteten var hurtigt stigende, men lidt for ensartet og med mangler på den sociale dimension. Der kom en reaktion i 1972 med tæt-lav-byggeriet. Helheden var fundet, men alt for hurtigt blev byggeriet igen til håndværk. En kendt arkitekt fra den tid er citeret for at sige: 'Skidt med hvad det koster, bare det ser billigt ud'! Men huslejen steg til himmels. De unge kunne ikke betale huslejen, og dem der kunne, ville hellere spare sammen til et parcelhus. M2-prisen skulle ned.

Det gav en ny start i 1982 med Boligministeriets konkurrence: Det ny etagehus. Siden fulgte en række initiativer fra Boligministeriets Byggestyrelse, under ledelse af direktør og arkitekt Marius Kjeldsen, kendt og respekteret for sine visionære tanker om byggeriets udvikling. Det førte til Udviklingskvoten 1989 og Byggelogistik 1990.
FRI, ved Tage Dræbye, kom med Ressourceområdeanalysen og den skelsættende rapport i 1991 'Dobbelt værdi til halv pris'. Byggeprocessen var for alvor sat på dagsordenen.
Boligministeriet kvitterede med tre store programmer frem til 1998: 'Projekt Renovering', 'PBB med Habitat' samt 'Projekt Hus'; Marius sidste 'barn', der repræsenterede hele sektorens engagement. Initiativet stoppede i den almindelige politiske udvikling, og vi mistede Boligministeriet. En udviklingshistorie med optimisme og skuffelser.

Men vi opdagede Lean Construction!

Sven Bertelsen drog på studietur til US, IGLC 1999, og kom hjem med hovedet fuld af teorier, og ikke mindst, et uvurderligt netværk. Tankerne blev blandt andet beskrevet i ATV-rapporten: 'Byggeriet i det 21 århundrede'.
Vi kom for alvor i gang ved en række analyser i regi af Byfornyelse København, NIRAS og Højgaard & Schultz. Den første sag, hvor metoderne blev afprøvet, var Eskildsgade. Tankerne blev bekræftet med gode resultater og siden nedfældet i 'Projekt Værktøjskasse' med Anders Kirk Christoffersen som frontløber.

Højgaard & Schultz tog hul på entreprenørernes forandringsproces ved en praktisk afprøvning på Charlottehaven. Det blev det næste mønsterprojekt med, næsten, O-mangler, ingen arbejdsulykker, god sagsøkonomi, samt - naturligvis - rettidig aflevering! Nu skulle metoderne bredes ud i hele virksomheden. Peter Henningsen dannede et internt udviklings- og implementeringsteam, som drog land og rige rundt for at sælge ideen til chefer og projektledere under navnet TrimByg®.

Siden fulgte samarbejdet mellem NIRAS, og nu MT Højgaard, om udvikling og afprøvning af trimmet projektering på Delta. NCC fokuserede på partnering, og en symbiose af tankerne i de to koncepter lå lige for, da vi nærmede os dannelsen af Lean Construction - DK

BAT-kartellet og Dansk Byggeri var kommet på banen og bidrog med anbefalinger til deres medlemmer og med at holde orden på inspirationsgruppen i en tumultagtig start og en stiftende generalforsamling i 2003. Sven holdt visionen klar med 'Trimmede tanker'. Vi var blevet en 'klub' af troende.

Vi fik det ærefulde hverv at arrangere IGLC i 2004. LO-skolen i Helsingør blev den perfekte ramme for en vellykket konference i Danmark, hvor ånden og begejstringen blev født over tre dage og nætter! For dermed var vi blevet 'voksne'!

IGLC 2004 Elsinore:


Vores egentlige internationale gennembrud var i Sidney (EGLC 2005), hvor vi drog ud for at lytte og lære, men også præsentere vores egne tanker og resultater.

Og hermed slutter historien om starten på Lean Construction - DK.

Materiale fra dagen: