Frontløbere i byggeriets processer

Byggeprogram blev skabt på tre dage

Knotworking kan være vejen til et mere effektivt byggeprogram. Det håber Forsvarets Bygnings- og etablissementstjeneste, der mener at metoden kan skabe højere kvalitet og bedre beslutninger på kortere tid. Lean Construction DK afholdte d. 29. september netværksmøde i Aalborg, hvor Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenste og University College Nordjylland fremlagde metoden samt deres erfaringer med dens anvendelse.

Med bagrund i erfaringer fra cementindustrien stillede projektleder ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE), Børge Hansen, spørgsmål ved de velkendte rutiner og traditioner i byggebranchen. Ud fra et ønske om at gøre op med de hovedløse standardsvar og mangel på kvalitet, ville han og kollegaen, Tue Strøm Jensen, udfordre den traditionelle designproces. Med inspiration fra særligt Finland, hvor man gennem en årrække har eksperimentet med en kombination af workshops og BIM-modellering, var det ambitionen at afprøve en metode, der kunne skære det typiske ventetidsspild ud af processen samt skabe mere transparens og kvalitet for pengene.Metoden som FBE valgte at afprøve var samarbejdsformenKnotworking. Knotworking fokuserer på den tidlige projektering, hvorfor relevante aktører samles til en tredages workshop, for at projektere direkte, og i den samme model. Knotworking er således en intensiv samarbejdsform, hvor det er særligt vigtigt, at man er i stand til at arbejde og tage beslutninger, når man mødes til de aftalte workshops. Da FBE testede metoden, var både brugere, rådgivere, arkitekter og bygherrens projektleder derfor repræsenteret. Og mens projekteringsgruppen tog beslutningerne, hjalp en gruppe studerende fra University College Nordjylland (UCN) med at føre beslutningerne direkte ind i BIM-modellen. På den måde foregik projekteringen i små intense loops, og kunden fik med det samme syn for sagen - ofte i form af flere scenarier, der med tiden blev reduceret til én løsning.

Knotworking er naturligvis en ny og forholdsvis uprøvet metode, hvorfor der var tale om en læreproces for alle de involverede parter. Eksempelvis måtte Børge Hansen sande, at Aalborg Universitet og DTU's output-ønsker ikke var det samme som hans eget - som kunde - samt at forskelle i sprog og kultur på tværs af fagligheder ligeledes viste sig som en stor udfordring. Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet og UCN, Peter Gade, fortalte dog, at processen, hvor der arbejdes sammen på stedet har store potentialer i forhold til den samlede projektkommunikation. Derfor lød der en klar opfordring til, at rådgivere bør vænne sig til at kunne tage beslutninger med det samme og indrømme fejl i eget arbejde, for at sikre den ønskede transparens og kvalitet i processen.

Både rådgivere og Forsvaret er ikke i tvivl om metoder som Knotworking og Integrated Project Delivery (IPD), hvor forskellige kompetencer i faserne og projektet integreres og redefineres, er fremtiden. Derfor vil der blive arbejdet videre med disse, og de vil ligeledes blive forsøgt anvendt på fremtidige projekter.

I alt deltog 15 i dette arrangement, der blev arrangeret af Lean Construction DK.

Se slides fra netværksmødet>