Frontløbere i byggeriets processer

European Group for Lean Construction 2015

Med over 80 deltagere og 17 oplægsholdere, fra 8 forskellige lande, var der på EGLC 2015 lagt op til mange og gode diskussioner om hvordan vi gør byggebranchen mere produktiv.Konferencen EGLC 2015 blev holdt i BAT-kartellets flotte lokaler ved 3F i København i perioden den 18. - 20. marts 2015. 

Konferencen forløb godt og der var bred enighed blandt deltagerneom at konferencen var en succes samt at indlæggene gav stof til eftertanke for deltagerne.

Nedenfor kan i se billeder og korte beskrivelser af indlæggene på konferencen. Konferencen blev filmet og ved tryk på billederne finder i videoerne af de enkelte indlæg. Nedenfor vil de være mulig at hente slides fra oplægget.

Torsdag den 19. marts:

Torsdag var temaet IPD, som står for Integrated Project Delivery. Metoden integrerer alle fag i et byggeri og fremmer gennem både kontrakter og arbejdsmetoder samarbejde.

Torben Klitgaard (DK), Direktør for BIPS, Informatik og processer
I Torbens indlæg fortalte han hvordan informationssystemer og gode processer ikke bare hver især er vigtige for byggeriet, men er forudsætninger for hinanden.

Se slides fra oplæg her>

Annett Schöttle (DE), Karlsruhe Institut for Teknologi, Perspektiver på samarbejde
Der er forskellige perspektiver på samarbejde og i det engelske sprog arbejdes der med orden collaborative og cooperative. I sin forskning har Annett sat fokus på samarbejdsperspektiverne.

Se slides fra oplæg her>

David Long (USA), Senior Coach ved Lean Project Consulting, IPD i USA
Integrated Project Delivery er en voksende måde at lede projekter på i USA og David fortalte om hvordan metoden blev udviklet i USA sam hvordan den bliver brugt til at skabe mere produkive projekter.

Se slides fra oplæg her>

Mauri Mäkiaho (FI), Viceprojekleder Det Finske Transportministerium, IPD i Finland
Også i Finland er de begyndt at bruge IPD. Mauri fortalte hvordan de havde integreret det i transportministeriets projekter.

Se slides fra oplæg her>

Hans Blinkilde (DK) og Janni Tjell (S), NCC Danmark og Sverige, IPD i NCC
NCC har igennem flere år benyttet partnering, hvilket Hans berettede om. Efterfølgende fortalte Janni hvordan de i Sverige er ved at udbrede konceptet med fokus på IPD.

Se slides fra Hans' oplæg her>
Se slides fra Jannis oplæg her> 

Fredag den 20. marts:

Temaet for fredag var hvordan man med Lean Construction kan gå fra at styre projekter til at lede projekter.

Marina Cholakova (BG) og Cecilia Fernandez (E), DTU, Risk Mitigation in a Lean perspective.
Det er ifølge Marina og Cecilia oplagt at koble Lean Construcion og risiko styring, hvilket de har belyst gennem deres kandidat.

Se slides fra oplæg her>

David Leicht (DE), Cantabria Universitet, The main efficiency killers in a project life cycle
Hvad er det der dræber produktivieten i byggeriet? Med Davids oplæg til hans forestående Ph.d. lagde han op til diskussion om dette emne.

Fred de Jonge (NL), BAM Utiliteitsbouw, Leading through Lean Management
BAM har gennem de senere år fokuseret på at introducere Lean Construction i deres projekter. Fred de Jonge fortalte om hvordan værktøjerne kan bruges i et ledelsesmæssigt perspektiv.

Se slides fra oplæg her>

Alan Mossman (UK), Director of The Change Business Ltd., Bringing LC to life - developing leaders.
Lean Coach Alan Mossman fortalte om hans nye undersøgelser, hvor han sætter fokus på hvilke egenskaber en leder inden forLean Construction skal besidde.

Se slides fra oplæg her>

Vince Hackett (UK), Nottingham Trent Universitet, Designing Lean Thinking
Ved at følge en australsk virksomheds arbejde med at introducere Lean Construction har Vince sat fokus på hvordanman kan skabe en Lean miljø og hvad der får medarbejdere til at arbejde Lean.

Se slides fra oplæg her>

Cristina Ayats (E), Efficcax, Creating a collaborative environment
Hvordan skabes et miljø hvor alle vil samarbejde og hvad er det vi skal fokusere på for atskabe det. Cristina fortalte om hendes oplevelser fra blandt andet etsygehusprojekt i USA og hvordan de fik de involverede til at samarbejde gennem LeanConstruction værktøjer.

Se slides fra oplæg her>

Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning Aps., Opsamling på konference
Lean Construction er i høj grad præget af Sven Bertelsens arbejde. Han samlede op på de mange indlæg og perspektiverede konferencens indhold ud fra hans mangeårs erfaring.

Se slides fra oplæg her>