Frontløbere i byggeriets processer

Årsmøde 2011

Arbejdsmiljø og processtyring til diskussion
Stor diskussionslyst til Lean Constructions Årsmøde 2011

 

Der var stor lyst til diskussion og erfaringsudveksling blandt de mere end 70 deltagere, da Lean Construction DK holdt årsmøde d. 18. marts. Diskussionen startede allerede under morgenmaden, hvor mange venskaber blev genopfrisket og nye kontakter etableret.

Årsmødet var bygget op omkring temaet: "Lean Construction og arbejdsmiljø", da netop disse to temaer har meget til fælles. Begge har det formål, at skabe så god en byggeproces som muligt for de involverede og begge tager udgangspunkt i byggeprojektets deltagere og deres holdninger og adfærd.

Den røde tråd i lovgivningen
Det første indlæg på mødet skitserede den røde tråd i lovgivningen. Jacob Munk, BAR Bygge og Anlæg, samt Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut, påpegede i indlægget, at man ofte overser processer som en vej til forandring, på trods af at det står nævnt flere steder i lovgivningen, under ord som "koordinering", "tilrettelæggelse af samarbejde" mm. Desuden bør man overveje, hvilke krav der stilles til arbejdsmiljøkoordinatorens kompetencer og erfaring.

Arbejdsmiljø i projekteringen - brug de 7 strømme
Det efterfølgende indlæg viste, hvorledes arbejdsmiljø kan indarbejdes under projekteringen med hjælp fra Lean Constructions 7 strømme. Kirsten Jørgensen, DTU Management, præsenterede således "ABD-Bogen" samt medfølgende tjekskemaer til sikring af arbejdsmiljøet under projekteringen. Kirsten lagde vægt på, at det ikke er nok at forvente, at alle overholder loven. Det er nødvendigt med konkrete målsætninger for at påvirke adfærden.

Herefter var der afsat god tid til diskussion ved bordene blandt deltagerne. Diskussionerne pegede på, at det var godt med nogle faste skemaer til inspiration for, hvorledes arbejdsmiljø kan behandles under projekteringen. Dog skal de kunne tilpasses det konkrete projekt. Det kan godt undre, at der under udførelsen stilles specifikke krav til bl.a. sikkerhedsmøder og frekvens, mens kravene under projektering er noget mere elastiske. Generelt var der også enighed om, at den store udfordring under projektering er, hvordan viden fra byggepladsen kommer ind i projektmaterialet for at sikre arbejdsmiljøet i byggeprocessen.

Arbejdsmiljø på byggepladsen
Susse Laustsen, COWI, og Marianne Formann, SBI, præsenterede resultater fra forskningsprojektet "På tværs af nye samarbejdsformer", hvor de bl.a. har undersøgt, hvordan sammenspillet er mellem Lean Construction og arbejdsmiljøet på byggepladsen. Med udgangspunkt i Last Planner System viste de således, at det er vigtigt at integrere arbejdsmiljøviden ved planlægning af processen. Ved at sikre personsammenfald mellem de forskellige mødetyper, kunne den rigtige viden således være til stede på de rigtige tidspunkter. De pointerede også, hvor vigtigt støtte til byggelederen er, da dennes rolle bliver ændret ved Lean Construction samt øget fokus på arbejdsmiljø.

Gruppediskussionerne viste, at deltagerne var enige i, at byggelederens rolle var svær og krævede støtte. Udfordringen med at arbejdsmiljø og planlægning som regel foregår i forskellige møder blev også diskuteret. Der blev foreslået, at man viste den direkte kobling mellem arbejdsmiljø og bundlinje for at få mere fokus. Hvis man sort på hvidt så, hvad dårligt arbejdsmiljø kostede, ville det naturligt blive taget mere seriøst. Grupperne var også enige i, at der skulle være en bevidst kobling mellem arbejdsmiljø og planlægning. Det kan ske ved, at arbejdsmiljøkoordinatoren deltager ved LPS møder, og at arbejdsmiljø tages ind som den 8 strøm ved planlægning af aktiviteter.

Arbejdsglæde betaler sig
Palle Priska, Hoffmann A/S afsluttede årsmødet med at præsentere, hvordan arbejdsmiljø rent faktisk kan kobles med Lean Construction. Palles indlæg var meget inspirerende og fuld af entusiasme og viste, at det faktisk godt kan lade sig gøre at få et godt arbejdsmiljø, hvis man beslutter sig for det, og ledelsen bakker på 100 %. Mange af de initiativer Palle præsenterede kan også ses på www.bygsol.dk.

En god og inspirerende dag
Efter årsmødet var der tid til en fredags øl eller vand, og her fortsatte debatten. Tilbagemeldingerne på årsmødet fra deltagerne har været meget positive. Især blev det pointeret, at det var rart med "en rød tråd" gennem hele dagen, samt at der var god tid til diskussion ved bordene.

Jeg håber, at alle har fået blod på tanden, og vil tage ny viden og inspiration med hjem til virksomhederne og begynde at sætte mere fokus på arbejdsmiljø og procesplanlægning. Vi kan alle gøre noget, stort eller småt, for at ændre det blakkede ry, som branchen desværre har i denne henseende.

Randi Muff Christensen, Formand for Lean Construction - DK

Se også: