Frontløbere i byggeriets processer

Årsmøde 2010

Forståelse for bygherre

Hvad er værdi for bygherre? Det spørgsmål stillede Lean Construction-DK på foreningens årsmøde 2010, til udvalgte bygherrer, som gerne definerede deres krav til byggebranchen.

 

Af Christine Larsen, Teknologisk Institut

Inden bygherrerne fik adgang til podiet, bød Henrik Mielke, afgående formand for Lean Construction-DK, deltagerne velkommen til foreningens årsmøde. Mielke slog et slag for at hjælpe de virksomheder i branchen, som gør tingene anderledes, som kan inspirere og som kan være med til at ændre branchen. Efterfølgende præsenterede han Randi Muff Christensen, som er ny formand for Lean Construction-DK.

 

En svag puls
Til at tage pulsen på bygge- og anlægsbranchen, havde foreningen inviteret Finn Bo Frandsen, økonom i Dansk Byggeri. Han konstaterede, at branchen er meget afhængig af den samfundsmæssige udvikling og meget konjunkturfølsom. Derfor har krisen ramt branchen hårdt, dog er især byggebranchen i knæ, da anlægsbranchen hjælpes af de store byggerier som Fehmern og Metrocityringen. Finn Bo Frandsens oplæg var præget af samme negative kurver som ofte ses i medierne i disse tider, men der blev også set fremad. Og der er tilsyneladende lys for enden af tunnelen i form af energirenoveringer, sygehuse og ældreboliger, og så vokser København, så der i 2025 vil være 45.000 flere københavnere, som skal have et sted at bo. Samtidig er der store vejinvesteringer på Sjælland i sigte, blandt andet renovering af veje, nye jernbaner, Metroudbygning og vejbyggeri i forbindelse med Fehmern.

 

Vores brand - vores værdi
Under overskriften "hvad er værdi for bygherre", gik Lars Holten, direktør i Carlsberg Ejendomme, på podiet. For Lars Holten var opskriften på værdi for bygherre simpel: Forstå din bygherre, gør ham bedre og bliv selv bedre! Han afslørede dog hurtigt, at opskriften er nemmere at følge i teori end i praksis. En anden ting Lars Holten fremhævede, var vigtigheden af at forstå den sammenhæng man indgår i og at forstå bygherres forretning. At Carlsberg Ejendommes primære fokus er at tjene så mange penge som muligt - hvilket da er til at forholde sig til - kom næppe som en overraskelse for deltagerne. Men måden pengene skal tjenes på er afgørende, for den skal være i overensstemmelse med det brand og image Carlsberg er kendt for, hvor relationen til forbrugerne er yderst vigtig. Direktøren lagde heller ikke skjul på, at Carlsberg vælger sine leverandører med omhu, og hvis man én gang ikke har leveret den aftalte kvalitet, så skal man ikke forvente at samarbejde med Carlsberg Ejendomme en anden gang. Direktøren slog også fast, at for Carlsberg er prisen ikke afgørende, når der skal vælges samarbejdspartnere, men det er derimod kvaliteten af arbejdet. Byggeriet skal være værdiskabende for virksomheden, for Carlsbergs image skal ikke forbindes med byggesjusk og dårlig kvalitet.

 

Krav på baggrund af erfaring
Pedro da Silva gav Metroselskabets bud på, hvordan de sikrer sig den ønskede værdi. En af måderne er at stille præcise krav på baggrund af tidligere erfaringer og at der skal benyttes tidssvarende teknologi og design. Fra salen blev der stillet et spørgsmål omkring den seneste tids skriverier i avisen om, at Metroselskabet skal have mere ansvar for byggeriet. Pedro da Silva udtrykte tillid til, at joint venture sammensætningerne kan løse opgaverne ved hjælp af brede kompetencer i konsortierne, og understregede, at der er stillet strenge krav, blandt andet baseret på erfaringer med voldgiftsager fra det første metrobyggeri. Derudover oplyste Pedro da Silva, at der bliver gjort meget ud af nabokontakten i forbindelse med byggeriet af Metroringen.
"Der er nok ikke nogen, der synes det er rart at få banket en byggeplads op foran sit vindue i 6-7 år. Derfor gør vi meget ud af at informere og holde møder, så naboerne får mulighed for at stille spørgsmål og få den information de ønsker" sagde Pedro da Silva.

 

Respekt for bygherres krav
For Nicolai Bundgaard fra Region Hovedstaden, var en væsentlig del af bygherreværdien defineret i tid, kvalitet og overholdelse af pris. Kort sagt: overhold deadline uden at gå på kompromis med kvaliteten og uden at overskride budgettet. Og så skal arbejdet være uden fejl. Næppe krav som er ukendte for branchen, men krav som den desværre alt for ofte har svært ved at leve op til. Som afsluttende kommentar til Regionens oplæg, understregede tidligere formand for Lean Construction-DK, Henrik Mielke fra Enemærke & Petersen A/S, at de krav Nicolai Bundgaard havde opstillet, på ingen måde var urimelige. Og han tilføjede, at bygherre ikke alene er berettiget til at stille de krav - men faktisk bør stille dem.

 

En fremmed flytter ind
Lean Construction-DK havde også inviteret Mette Abrahamsen fra Teknologisk Institut til at give et bud på, hvordan private bygherrer opfatter branchen. Mette Abrahamsen tog udgangspunkt i "Projekt Ny Service", som involverede 8 mindre håndværksvirksomhed­er. Adspurgt hvordan de opfattede besøg fra håndværkere, lød tilbagemeldingerne fra de private bygherrer blandt andet, at "det føltes som en fremmed der flytter ind", at "man er chef for sin gæst", at det er "din arbejdsplads - mit hjem" og "sort snak om tekniske løsninger". Ikke decideret opmuntrende tilbagemeldinger, men til gengæld er det tydeligt, at hvis man ønsker at skille sig ud på markedet, så kan man gøre det ved at yde en bedre service over for bygherre, end konkurrenterne gør. Ifølge Mette er netop service svært at efterligne, hvilket giver god mulighed for at differentiere sig på markedet. God service skaber værdi for kunden, og gør i sidste ende, at slutresultatet opfattes langt mere positivt end hvis servicen har været dårlig. Denne opfattelse er lang fra ukendt i Lean Construction, hvor netop produkt + proces = værdi - for produktet er ikke værdiskabende alene.

 

Ikke så skidt uden det er godt for noget
Finanskrisen har ramt byggebranchen hårdt, hvilket er gået de færrestes næse forbi. Men på forsamlingen til årsmødet var flere enige om, at selvom krisen har skabt dystre tal og nedadgående kurver, så må det give stof til eftertanke, at krisen faktisk også har betydet, at der leveres bedre byggeri til færre penge. Foreningens fokus på bygherrer gav desuden anledning til en diskussion om, hvorvidt bygherrer skal integreres mere, så de opfatter sig selv som en del af leverancekæden, eller man i stedet skal stille spørgsmålet: hvis det er så svært at integrere bygherre, skal man så overhovedet gøre det?

 

Indlægsholdernes præsentationer kan downloades herunder:

08.30

Morgenkaffe

09.00

Velkomst
v/Henrik Mielke, formand for Lean Construction-DK

09.15
 

Hvordan står det til i bygge og anlægsbranchen? - Få de hårde facts
Finn Bo Frandsen, økonom hos Dansk Byggeri
Årsmøde 2010 Finn Bo Frandsen - Dansk Byggeri  

09.45

3 historier om Værdi for Bygherre:

 

Carlsberg A/S- Hvad er værdi for os?
Lars Holten, Direktør for Carlsberg
Årsmøde 2010 Lars Holten - Carlsberg AS Ejendomme  

 

Metroselskabet A/S- Hvordan sikrer vi os den ønskede værdi?
Pedro da Silva

 

Region Hovedstaden- Hvilke forventninger har vi til vores leverandører?
Nicolai Bundgaard, Byggechef

11.15

Pause

11.30

Idé & Vækst på Teknologisk Institut fortæller om bygherres krav og serviceforventninger
Mette Abrahamsen
Årsmøde 2010 Mette Abrahamsen - Teknologisk Institut  

 

  • Hvordan opfatter de private bygherrer branchen?
  • Hvad kan branchen rette op på?

12.00

Opsamling i plenum
Hvad synes deltagerne om dagen?

12.30

Let anretning