Frontløbere i byggeriets processer

Årsmøde 2008

Lean Construction-DK's årsmøde blev afholdt den 7. marts og var pænt besøgt med ca. 80 deltagere. Temaet var i år ny-industrialiseringen og de muligheder denne åbner for i byggeprocessen.

Den første indlægsholder var Anders Thomsen, der er centerchef i Teknologisk Instituts center for nyindustrialisering. Anders gav et overblik over de ideer og begreber, der ligger i nyindustrialiserings-tankegangen, og satte dem i relation til de udfordringer, som byggeriet står overfor. Han belyste, hvordan industrialisering kan kombinere det bedste fra det traditionelle håndværk og masseproduktion og give både stor fleksibilitet og stor gentagelse. Samtidig illustrerede han, hvilke forhold i byggeriet, der fungerer som barrierer i denne udvikling.

Knud Erik Busk fra Kuben a/s og Fonden for Billige Boliger berettede om, hvordan de arbejder med at forene organisering, finansiering, design og teknik i et samlet koncept. For at kunne opfylde Ritts mål om 5.000 billige boliger i København, skal man både skabe en organisatorisk enhed, der kan løfte opgaven, tænke i finansieringsmodeller, der kan få økonomien til at hænge sammen og tænke design og teknik ind i processerne, så man stadig får boliger af høj kvalitet - både teknisk og arkitektonisk. Endvidere gav han eksempler på en række boliger, hvor man allerede havde realiseret målene.

En del af disse boliger var designet af ONV arkitekter, og direktør Søren Rasmussen fortalte på årsmødet om, hvordan de var gået til opgaven og kreativt havde udnyttet de rammer, som industrialiseret byggeri giver. Han viste en række eksempler på, hvordan man med enkle virkemidler kan få boliger, der er bygget af næsten ens moduler, til at blive til spændende og udfordrende arkitektur. ONV har også vundet flere priser for deres industrielle byggerier.

Efter en pause med rig mulighed for at få diskuteret indlæggene og byggeprocessens fremtid, viste Jesper Hoffmann fra Scandi Byg, hvordan deres fabrik til industrielt fremstillede rummoduler til både boliger og erhverv var i gang med en lean-gennemgang af deres produktion og uddanne deres ansatte til at tænke i kaizen, muda og andre lean-værktøjer. Samtidig viste han en række eksempler på industrialiseret byggeri, og deres erfaringer var, at man kunne skære 30-50% af den traditionelle byggetid ved at bruge industrielle produktionsmetoder.

Hvor de første indlæg udforskede mulighederne i en anderledes tilrettelagt byggeproduktion, tog de sidste to indlæg fat i den eksisterende byggeproces og diskuterede, hvordan industrialiseringstanken kan spille med der. Først fortalte Lars Hansen fra Enemærke & Petersen om, hvordan de bruger det at præfabrikere elementer - eksempelvis til større facaderenoveringsarbejder - i et beskyttet miljø og dermed minimere arbejdstiden på byggepladsen. Dette gav både fordele for dem selv i form af en mere overskuelig byggeproces med mindre spild, men også for beboere, der oplevede kortere byggetid og færre gener. Udfordringen ligger i at kunne se, hvilke ting i projektmaterialet, der kan omformes til industrialisering, så tingene kan gøres nemmere og mere bygbart, men samtidig skal man holde overblikket, se på helheden og analysere om det kan betale sig at industrialisere. Ellers ender man bare med at suboptimere produktionen.

Steen Boesen fra 3f/BAT kartellet sluttede indlæggene af med vise en film, der fokuserede på håndværkernes syn på industrialiseringen. Han huskede på, at vi i Danmark har en yderst kompetent håndværkerkultur, og at man ikke skal glemme at snakke sammen på tværs af byggeriet og inddrage håndværkerne, der er en enorm byggeteknisk ressource.

Formand for Lean Construction-DK, Henrik Mielke, sluttede årsmødet af med at understrege, at selvom man vælger at industrialisere byggeriet, så er der stadig en kæde af processer, der skal hænge sammen og Lean Construction kan spille ind på helt nye måder. Det er vigtigt, at man stadig udfordrer processerne og sætter ind, hvor det giver mening. Hvis man vil ændre byggeriet, skal man sætte målene højt.

Indlægsholdernes præsentationer kan downloades her: 

08.30

Morgenkaffe

09.00

Velkomst
Henrik Mielke, formand for Lean Construction-DK

09.15

Muligheder & udfordringer ved byggeriets industrialisering
Anders Thomsen, Nyindustrialisering, Teknologisk Institut
Årsmøde 2008 Anders Thomsen - Teknologisk Institut

 

Ritts 5.000 billige industrielle boliger
Knud Erik Busk, Kuben a/s
Årsmøde 2008 Knud Erik Busk - Kuben A/S 

 

Industriel arkitektur
Søren Rasmussen, Direktør, ONV Arkitekter
www.onv.dk

10.45

Pause

11.15

Nye processer i fabriksproduktion og montage
Jesper Hoffmann, Direktør, Scandi Byg A/S
Årsmøde 2008 Jesper Hoffmann - Scandi Byg A/S

 

Lean og industrialisering i renovering og traditionelle opgaver
Lars Hansen, Enemærke & Petersen a/s
Årsmøde 2008 Lars Hansen - Enemærke & Petersen A/S

 

Hvad betyder det for håndværkerne?
Steen Boesen, BAT-Kartellet

12.50

Afrunding
Henrik Mielke, formand for Lean Construction-DK

13.00

Let anretning

Deltagerliste
Årsmøde 2008 Deltagerliste