Frontløbere i byggeriets processer

Årsmøde 2007

Fredag den 30. marts 2007 afholdt Lean Construction-DK sit tredje årsmøde. Der var ca. 100 deltagere fra hele byggebranchen. Temaet var digitalisering af byggeriets processer set i relationen til metoder og idéer i Lean Construction. Jesper Rasmussen, vicedirektør Erhvervs- og Byggestyrelsen, Gunnar Friborg, sekretariatsleder Bips, Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri og Glenn Ballard, Lean Construction Institute kom med hver deres bud på betydningen af digitalisering af byggeriets processer.

Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser
Michael H. Nielsen tog udgangspunkt i implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri - et netværk med en bred repræsentation af den danske byggesektor - i sit indlæg på årsmødet. Hovedbudskaber er, at byggesektoren er klar til at arbejde med Det Digitale Byggeri, men implementeringsnetværket peger også på nogle problemstillinger omkring læring og udvikling, som en forudsætning for en succesfuld implementering. Michael H. Nielsen tog følgende fokusområder op i sit indlæg;

Udvikling
·  Læringsplaner
·  Metoder
·  Undervisning af undervisere

 

Læring
·  Kompetenceløft til alle medarbejdere nu og her
·  Indarbejdelse af metoder i alle relevante uddannelses- og læringstilbud
·  Læring skal helt ud på pladserne

 

Michael H. Nielsen kom endvidere ind på koblingen mellem Det Digitale Byggeri og en effektiv byggeproces, hvor digitaliseringen på flere områder understøtter Lean elementer. Strukturen i produktionskortet kan ligeledes understøtte denne proces. Logistik og proces er vigtige elementer i Det Digitale Byggeri, som giver de udførende langt bedre mulighed for at hente relevante informationer ud af byggeprojektet.

En effektiv byggeproces forstås gennem Lean tankegangen hos ledelsen, medarbejdere, underentreprenører og øvrige samarbejdspartnere understøttet af viljen til at arbejde efter Lean tankegangen. Dansk Byggeri vil fortsat understøtte og deltage aktivt i denne proces i et tæt samspil med alle parter i byggesektoren.

Putting Lean, Sustainability and Information Technology together
"A substantially new manner of thinking is required if mankind is to survive"
Albert Einstein

Glenn Ballard tog i sit indlæg udgangspunkt i flere store byggeprojekter fra England og USA, hvor digitalisering og specielt 3D projektering gjorde meget komplekse konstruktionsopbygninger forståelige og dermed bygbare. Computer modellering af de komplekse konstruktioner gjorde det muligt på forkant at arbejde med og løse problemstillinger på et meget tidligere tidspunkt end ved traditionelle projekter.

Erfaringer med 3D projekteringen var, at de projekterende på et tidligt tidspunkt ud fra 3D modeller kunne diskutere konstruktionsopbygninger med de håndværkere, som skulle udføre selve konstruktionsarbejdet, før konstruktionerne blev færdig designet. Interaktionen berigede processen og erfaringstal viste, at der var store økonomiske besparelser på selve projekteringen og ikke mindst i forbindelse med selve udførelsen samt et meget bedre og styret flow både i projekterings- og udførelsesfasen. Projekterne blev alle udført ud fra Lean principper, hvor Last Planner System var et bærende element. Samspillet mellem Lean principperne og 3D modulering var medvirkende til en kraftig forøgelse af produktiviteten og minimerede fejl, dels i projekteringen og dels i udførelsen. Glenn konkluderede, at det ikke kun er fornuftigt, men også nødvendigt "putting Lean, Sustainability and Information technology together".

Afsluttende debat
Årsmødet sluttede med en åben debat om betydningen og udfordringerne i digitalisering af byggeriets processer. Det Digitale Byggeri er kommet for at blive, men om det bliver helt i den form, som er kendt i dag, er der en vis usikkerhed om. Den byggepolitiske handlingsplan vil lægge pres på den danske byggesektor for at tage ansvar for og for aktivt at deltage i processen med at implementere og udvikle Det Digitale Byggeri. Foreningen Lean Construction-DK vil gerne være med til at præge denne proces, og i modsætning til mange andre interessenter repræsenterer foreningen alle aktører, lige fra den som slår sømmet i til bygherren som skal betale for det. Dette samspil sammen med foreningens procesforståelse vil kunne berige implementerings- og udviklingsprocessen, og foreningen inviterer hermed flere virksomheder til at indgå i arbejdet omkring denne udvikling.

Indlægsholdernes præsentationer kan downloades her:

 

08.30

Morgenkaffe

09.00

Velkomst
Henrik Mielke, formand for Lean Construction-DK

09.15

Byggepolitisk handlingsplan og fremtiden for Det Digitale Byggeri
Jesper Rasmussen, vicedirektør, Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

Årsmøde 2007 Jesper Rasmussen-Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

Det Digitale Byggeri: Resultater og eksempler
Gunnar Friborg, sekretariatsleder, bips

 

Årsmøde 2007 Gunnar Friborg-bips

 

Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser - muligheder og perspektiver
Michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri

 

Årsmøde 2007 Michael H Nielsen-Dansk Byggeri   

11.00

Pause

11.30

Putting Lean, Sustainability and Information Technology together
Glenn Ballard, Lean Construction Institute

 

Årsmøde 2007 Glenn Ballard-Lean Construction Institue

 

Debat

12.45

Afrunding
Henrik Mielke, formand for Lean Construction-DK

13.00

Let anretning