Frontløbere i byggeriets processer

Årsmøde 2006

Fredag den 7. april afholdt Lean Construction-DK sit andet årsmøde. Der var 128 deltagere fra hele byggebranchen. Temaet var Erhvervs- og Byggestyrelsens nye Vision 2020 for byggeriet og relationen til Lean Construction/Trimmet Byggeri.

Vision 2020
Første del af årsmødet indeholdt en gennemgang af Vision 2020. Direktør Peter Henningsen fra MT Højgaard og Vision 2020-gruppen gennemgik visionens ambitioner og udfordringer i forhold til de tre perspektiver: Byggeri med mening for Samfundet, Brugerne og Byggesektoren.

Visionen fik derefter kommentarer med fra Jesper Rasmussen fra Erhvers- og Byggestyrelsen, der løftede sløret for at EBST barsler med en ny byggepolitisk handlingsplan sidst på året. Jens Klarskov fra Dansk Byggeri kommenterede ligeledes visionen og efterlyste Længerevarende Strategiske Samarbejder i byggeriet. Næstformand i BAT, Arne Johansen, understregede, at hvis det stærke faglige niveau skal holdes i den danske håndværkerkultur, er det nødvendigt at adressere udfordringerne med brug af udenlandsk arbejdskraft og arme & ben firmaer.

Hvordan?
Anden halvdel af årsmødet handlede om, hvordan man så imødekommer udfordringerne i Vision 2020. Foreningen havde inviteret en bygherre, en arkitekt, en entreprenør, en leverandør og en ingeniør til at give deres bud på fremtidens processer.

Peter Hauch fra Gentofte kommune fortalte om perspektiverne ved at bruge Lean Construction principperne i arbejdet med offentligt byggeri og bygningsdrift. Per Feldthaus fra Arkitema viste med udgangspunkt i Arkitemas kommende domicil, hvordan arkitektfirmaet arbejder med at inddrage brugere og samfund i deres projektering og værdiskabelse. Svend Hartmann, Enemærke & Petersen a/s, fortalte om hvordan entreprenørvirksomheden gennem mange år har oparbejdet deres stærke håndværkerkultur og hvordan det spillede sammen med de mere akademiske tanker i Lean Construction. Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ, argumenterede for, at systemleverancer i fremtiden kunne være med til at minimere spildet i byggeriet. Sidste indlæg var Carsten Toft Boesen fra Niras, der mente, at Lean Construction faktisk havde svar på mange af de udfordringer, der ligger i Vision 2020.

Lean Construction-DK foreningens formand, Henrik Mielke, rundede årsmødet af med at invitere flere virksomheder til at indgå i arbejdet omkring udviklingen af byggeprocessen og konkludere, at Lean Construction-DK i høj grad arbejder på samme grundlag og værdier som Vision 2020.

Indlægsholdernes præsentationer kan downloades her:

08.30  

Morgenkaffe

09.00
 

Velkomst
Formand for Lean Construction-DK, Henrik Mielke, Enemærke & Petersen A/S

 

Årsmøde 2006 Henrik Mielke-Formand LC-DK 

09.10
  

Overrækkelse af foreningen Lean Construction-DK's studiepris
Formand for Lean Construction-DK, Henrik Mielke, Enemærke & Petersen A/S

09.20
  

Byggeri med mening - en fælles vision for byggeriet i 2020
Direktør Peter Henningsen, MT Højgaard A/S og medlem af visionsgruppen

 

Årsmøde 2006 Peter Henningsen-MT Højgaard

 

Det offentliges rolle i Visionen og implementeringen
Vicedirektør Jesper Rasmussen, Erhvervs- og Byggestyrelsen

 

Årsmøde 2006 Jesper Rasmussen-EBST

 

Længerevarende strategiske samarbejder - Byggeri med garanti
Adm. Direktør Jens Klarskov, Dansk Byggeri

 

Årsmøde 2006 Jens Klarskov-Dansk Byggeri

 

Det udviklende arbejde - Hvordan byggeriets konkurrenceevne kan basere sig på veluddannet arbejdskraft
Næstformand Arne Johansen, BAT-Kartellet

 

Visionært byggeri med værdi
Bygningschef Peter Hauch, Gentofte Kommune

 

Årsmøde 2006 Peter Hauch-Gentofte Kommune

11.00

Pause

11.30
  

Fleksibelt byggeri gennem bruger innovation
Adm. Direktør Per Feldthaus, Arkitema A/S

 

Årsmøde 2006 Per Feldthaus-Arkitema

 

Byggeri i højere kvalitet og effektivitet til den rette pris kræver
reorganiserede/nye byggeprocesser
Adm. direktør Svend Hartmann fra Enemærke & Petersen a/s

 

Årsmøde 2006 Svend Hartmann-Enemærke og Petersen

 

Industrielt fremstillede bygningselementer og samarbejdsrelationer, Hvordan?
Direktør Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S

 

Årsmøde 2006 Lauritz Rasmussen-Taasinge Træ

 

Fremtidens procesværktøjer i Lean Construction
Direktør Carsten Boesen, NIRAS AS

 

Årsmøde 2006 Carsten Boesen-Niras

12.50
  

Afrunding
Formand for Lean Construction-DK, Henrik Mielke

13.00

Let anretning

 

Se endvidere:

  • Årsmøde 2006 Deltagerliste