Frontløbere i byggeriets processer

10 års jubilæum & Årsmøde 2014

Lean Construction - DK stillede på dette Årsmøde skarpt på, hvordan et succesfuldt byggeprojekt skal ledes. Fremtidens byggerivirksomheder mødtes på tværs af faggrupper for at udvikle metoder, der skal skabe større produktivitet i byggebranchen. 

På Årsmødet i 2014 fejrede foreningen både 10 års jubilæum, hvor Sven Bertelsen blev udnævnt som det første æremedlem i foreningen, og vinderen af Boligfonden Kubens Procespris 2013 blev offentliggjort og overrakt til Hoffmann for deres arbejde med at inddrage medarbejderne i firmaets fremtidige strategi.

Derudover var der spændende oplæg fra klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen om regeringens byggepolitiske strategi, Jes Graugaard fra intenz gav os motivation i ledelse af byggeri, Trond Bølviken gav os ledelsesperspektivet fra Veidekke Entreprenør AS i Norge, professor Glenn Ballard fra University of California fortalte om lean leadership, og Hans Peter Svendler gav Realdanias perspektiv på ledelse af byggeriets processer. 

Nedenfor finder du billedreferat samt oplægsholdernes præsentationer og video af deres oplæg:

Dagen startede med morgenkaffe og en croissant

Her udstillede også alle de nominerede til Proscesprisen 2013 materiale om deres projekter

NCC, Dominia, Værdibyg og HoffmannÅrsmødet startede med, at formand Randi Muff Christensen bød velkommen og præsenterede Rasmus Helveg Petersen, Klima-, energi- og bygningsministerDeltagerne fik også mulighed for at stille spørgsmål til ministeren


Herefter holdt Jes Graugaard fra intenz  et inddragende oplæg 
- Motivation i ledelse af byggeriEfter pausen gik Trond Bølviken fra Veidekke Entreprenør AS, formand for IGLC 2014 på podiet
- Ledelse af byggeriets processer, perspektiv fra VeidekkeI frokosten blev der minglet blandt deltagerne

Efter frokost var det tid til offentliggørelse og overrækkelse af BoligfondenKubens ProcesPrisen 2013 v. Gøsta Knudsen, BoligfondenKubenHoffmann A/S vandt prisen og fortalte efterfølgende om udviklingsprocessen v. adm. direktør Torben Bjørk NielsenHerefter fortalte professor Glenn Ballard fra University of California, Berkeley om Lean LeadershipHans Peter Svendler fra Realdania holdte derefter oplæg 
- Ledelse af byggeriets processer i perspektivUnder punktet Lean Construction - DK gennem 10 år blev Sven Bertelsen udnævnt som foreningens første æresmedlem, hvor Glenn Ballard sagde et par ord, og Sven holdte derefter et lille oplæg


Til slut var der mingling over en let forfriskning