Lean Construction - DK er en forening, der arbejder for at trimme byggeprocessen, og er samlingsstedet for de danske aktiviteter for Lean Construction/Trimmet Byggeri.


Lean Construction - DK arbejder med at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri og at udbrede både danske og internationale erfaringer om den trimmede byggeproces.

Lean Construction - DK er etableret med en bredt sammensat bestyrelse, der udtrykker branchens opbakning af foreningen. Foreningen er forankret hos Bygherreforeningen, med Carl Johan Christensen som sekratariatsleder.

Lean Construction - DK henvender sig til alle aktører i byggeprocessen, og medlemmerne tæller både store og små virksomheder indenfor en række brancher; bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og uddannelses-institutioner.

Foreningen udarbejder vejledninger og kurser om forbedring af produktivitet og samarbejde i byggeprocessen.

Herudover arrangerer foreningen medlemsmøder om aktuelle problemstillinger og udfordringer i byggeprocessen. Møderne afholdes enten som oplæg fra inviterede eksperter eller som diskussions fora, hvor medlemmerne sammen diskuterer og udvikler forståelsen for byggeprocessen.

Vedtægter for foreningen

Lean Construction - DK arbejder ud fra fire arbejdsgrupper, der tilsammen skaber foreningen og udvikler byggebranchen:

 

 • Epicenter:Vi samler forskning, viden, erfaring og værktøjer samt skaber netværk, uddannelse og fordomsfri dialog om Lean Construction.

Merværdi:Vi viser, at Lean Construction skaber merværdi i forhold til traditionelle værktøjer.

Brohoved:Vi skaber kontakt mellem vores medlemmer og andre netværk og interesser inden for Lean Construction nationalt såvel som internationalt.

Mødested:Vi samler alle, der vil optimere byggeriets processer gennem brug af Lean Construction