Ny bestyrelse for Lean Construction DK i 2017

Ny bestyrelse 2017

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen, som i år lå tirsdag den 21. marts 2017.

Bestyrelsen i LCDK er sammensat, så der hvert år er udskiftning af det medlem, som deltaget i bestyrelsesarbejdet i maksimum perioden på 6 år, og således ikke kan genvælges. Dette princip sikrer på en gang kontinuitet og fornyelse i den arbejdende bestyrelse. 

Bestyrelsen står fortsat som en stærk repræsentant for hele branchen, med repræsentanter for både bygherrer, rådgivere og entreprenører samt branchens interessevaretagere og repræsentanter fra uddannelserne.

Dermed fastholder bestyrelsen sin position for hele værdikæden.

Allerede fra begyndelsen af den nye bestyrelses periode er der store opgaver at tage fat på, både med de spændende nye samarbejder i Lean Construction og formuleringen af en ny strategi for foreningens arbejde, som skal afløse den sidste strategi fra 2014.

 

Bestyrelsen består herefter af:

    Organisation Navn Valgt ind
DAG Bestyrelsesmedlem Sweco Dag Sander 2013
Jakob Formand og kasserer DTU Diplom Jakob Lemming 2016
JAn Næstformand Enemærke & Petersen A/S Jan Buur Frederiksen 2016
Jette Bestyrelsesmedlem Konstruktørforeningen  Jette Leth Fejerskov Djælund  2013
Malene Næstformand Emcon A/S Malene Raagaard Møller 2017
Michael Bestyrelsesmedlem Bygningsstyrelsen Michael Ryager 2016
Rasmus Bestyrelsesmedlem Dansk Byggeri Rasmus Skovgaard 2015
Sidse Bestyrelsesmedlem BAT-Kartellet Sidse Buch  2011
Soeren Bestyrelsesmedlem Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab Søren Wandahl  2013