Man & Machine

Man & Machine

Vi er ved at klargøre oplæg mv, så I kan hente dem ned, men en foreløbig opsamling for dagen må være, at det er 'man' der tilfører al værdi til 'machine' - for hvis der ikke er opbakning, ejerskab og kompetence kan man investere nok så meget i maskiner uden at få ekstra værdi - risikoen er tværtom! Se programmet her.