Artikler

Trimmede tanker

 

Artikler fra fagblade o.l. omhandlende især ideer omkring Lean Construction i Danmark.

Bedre bundlinje gennem en leanbaseret byggeproces 

Sidse Buch, BAT-Kartellet

Krav til Statens bygherrerolle

Sidse buch, BAT-Kartellet

Sådan kommer du i gang med Lean

Sidse Buch, BAT-Kartellet

Miljøplanlægning giver kontant afkast

Lean Construction-DK vil vise vejen mod et bedre arbejdsmiljø og en mere værdiskabende byggebranche

Debatindlæg af Randi Muff Christensen, formand for Lean Construction-DK, 
bragt i Licitationen den 21/2 2011
  
BIM for større effekt med Lean Management
Et masterprojekt skrevet af Janni Tjell (nyudnævnt civilingeniør fra DTU og Berkeley, USA) viser, at BIM vil få større effekt, hvis det kombineres med moderne ledelsesmetoder, som fx Lean Management.
Artikel af Maj-Britt Dam Jensen, bragt på www.detdigitalebyggeri.dk 11-2010

 

"Lean Construction - nyt byggefagligt forum i Danmark"

Hvad er Lean Construction | Hvorfor Lean Construction i Danmark | Lean Construction - DK åbner i Danmark.
Artikel af Ebbe Kristensen og Pernille Walløe, bragt i Konstruktøren 11 - 2002
  

"Er Lean Construction på vej ind i dansk byggeri?"   

Hvad er Lean Construction | Men hvad er så Lean! | Hvordan vi har anvendt Lean Metoderne i Danmark | Hvad er de amerikanske erfaringer | Er Lean Construction på vej ind i dansk byggeri
Artikel af Pernille Walløe, Teknologisk Institut, bragt i Konstruktøren 4 - 2002
  

"Nyt dansk byggekoncept vækker international opsigt"   

Hvad er trimmet byggeproduktion? | Resultater | Stor grad af uforudsigelighed i byggeprocessen | Syv forudsætninger | Sådan anvendes trimmet byggeproduktion | Proecsledelse | Procesgranskning, produktionsplanlægning og logistik | Ugentlige abejdsplanlægningsmøder | Ugentlige produktionsforberedelsesmøder | Måleværktøjer med indikatorer | Billededokumentation

 
Notat om Lean Construction
I paperet er indledningsvis udarbejdet en kort historisk oversigt over den internationale udvikling af Lean Construction, med henblik på senere at kunne definere begrebet i forhold til den danske byggebranche.

Herefter redegøres der for den bagvedliggende teori, TFV teorien,  samt eksempler på allerede udviklede værktøjer, der understøtter udnyttelsen
af LC.

Skrevet af Anni Schmidt Nielsen og Ebbe Lind Kristensen som en del af deres afgangsprojekt ved AUC.