Lean Construction Institute

Lean Construction Institute (LCI) er den amerikanske Lean Construction organisation. Lean Construction Institute blev grundlagt i august 1997 af Glenn Ballard og Greg Howell, med det formål at reformere den måde en byggeproduktion styres på.


Lean Construction-DK er den første gren af LCI uden for USA. Siden er der også etableret en gren af LCI i England, og flere er sikkert på vej.

Lean Construction-DK har en tæt relation til det amerikanske Lean Construction Institute, og Glenn Ballard har flere gange været i Danmark for at holde foredrag for foreningens medlemmer. Samarbejdet betyder endvidere, at den nyeste viden udveksles internationalt, så vi i Danmark kan få glæde af de bedste internationale erfaringer samtidig med at de andre kan lære af os.