Hvad gør Lean-byggeprocessen speciel?

  • Arbejdet struktureres gennem hele byggeprocessen på baggrund af at skabe størst mulig værdi for kunderne (interne såvel som eksterne kunder) og at reducere spildet i udførelsesfasen.
  • Anstrengelserne for at styre og forbedre byggeprocessen rettes mod det samlede byggeprojekt, idet det anses for umuligt at reducere de samlede byggeomkostninger og den totale byggetid ved udelukkende at fokusere på reduktion af omkostninger og tidsforbrug i forbindelse med en enkelt transformation (arbejdsopgave).
  • Der fokuseres på "Concurrent Engineering", dvs. at design- og udførelsesfasen i videst mulig omfang overlapper hinanden.
  • Styring omdefineres fra at "overvåge resultater" til at "få tingene til at ske", bl.a. ved at materialerne "trækkes" (pull) til byggepladsen, hvilket modsvarer det traditionelle push-princip.

[Howell, 1999]