Hvad er Lean Construction og Trimmet Byggeri?

Trimmet byggeri er blevet den danske implementering af Lean Construction. Lean Construction som begreb opstod i begyndelsen af 1990'erne gennem et arbejde, der blev udført på Stanford Universitetet i Californien. I dette udviklingsarbejde forsøgte man at tilpasse den moderne japanske produktionstænkning til byggeprocessen. Specielt metoderne brugt hos Toyota, der er kendt som produktionsfilosofien Lean Production, fandt man anvendelige.


De principper i Lean Production som fremstillingsindustrien har været i stand til at udnytte positivt er følgende:

 

  • Stop produktionslinien når defekte produkter/komponenter opdages for herigennem at sikre, at årsagen til fejl straks fjernes samt for at sikre et pålideligt arbejdsflow.
  • Fastlæg værdier og behov udfra kundens definition og identificer værdikæden. dvs. de aktiviteter, der tilfører produktet værdi.
  • Sørg for, at der er et forløbende flow i værdikæden ved at fokusere på hele forsyningskæden.
  • Indfør pull i produktionen i stedet for push - dvs. at kunden "trækker" værdier fra producenten efter behov frem for at producenten "skubber" værdier ud på markedet.
  • Stræb efter det perfekte (løbende forbedringer): At levere et produkt, der opfylder kundens behov og forventninger til den aftalte tid og uden fejl.

 

Lean Construction er et bredt koncept, der retter sig mod hele byggeprocessen. Selvom fokus i nogle år har været på produktionen på byggepladsen, rummer Lean Construction også principper og værktøjer for alle andre faser i byggeriet - lige fra den første værdiskabelse mellem bygherre og rådgivere til driftsfasen. Herimellem findes selvfølgeligt også design- og projekterings-faserne, udførelsen og ikke mindst byggeriets leverancekæder.


Lean Construction retter sig derfor mod alle byggeriets aktører: Bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører, driftsherrer, leverandører og grossister.

Lean Construction - Danmark (Lean Construction-DK, LC-DK)  blev stiftet af topledere og foregangsmænd november 2002.