Ekstraordinær Generalforsamling

2018-04-10T00:00:00

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 10 april, fra kl. 14-15. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted i Rådssalen i Bygningskulturens hus, Borgergade 111, 1300 København K.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes, da der ikke var nok stemmeberettigede medlemmer tilstede på den ordinære generalforsamling, til at vedtage vedtægtsændringer. På den ekstraordinære generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med almindeligt flertal.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Lean Construction

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag til vedtægtsændringer
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Indkomne forslag
  5. Eventuelt

Det bemærkes at punkt 3 er betinget af at vedtægtsændringer under punkt 2 bliver vedtaget.

Generalforsamlingen er åben for foreningens medlemmer, men af hensyn til forplejning vil vi bede om aktiv tilmelding senest mandag den 9. april 2018 på telefon 3347 6676 eller lcdk@leanconstruction.dk

 

 

 

Materiale til Ekstraordinær Generalforsamling

Gældende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer